1960'lar da ancak açılan Anıtkabri ziyaret edenlerin sayısı 465 milyonu geçmiştir!

Bu bir lider için dünya rekorudur. Halkın giderek artan bu ilgisi Türkiye'de son birkaç yıldır ona en karşı olanların bile değişmesine neden olmuştur.
O tüm dünyada birbirine zıt rejimlere sahip onlarca ülkede, anıtları yapılmış, çoğunluk başkentlerin meydanlarına, parklarına onun adı verilmiş ve adına pullar basılmıştır. O, Dünya tarihinde en çok anılan saygı duyulan bir liderdir.


Kitabı Nutuk dünya kütüphanelerine girmiş Çin'den Yunanistan'a onlarca dünya üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Hayatı savaşlarda geçmiş, girdiği tüm savaşları kazanmış buna rağmen "mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir yurtta barış dünyada barış" diyerek savaşı değil, barışı yüceltmiş bu amaçla birçok barış antlaşmaları yapmış ve dünya barışı için çaba sarf etmiştir.

Savaş dehası olduğu kadar o bir barış dehasıdır. Tüm hayatı cephelerde geçen, girdiği tüm savaşları kazanan ve "Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir!" diyen bu nedenle dünyada Nobel barış ödülüne aday gösterilen tek asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür.

10 Kasımlar her geçen yıl daha da coşku dolu olmaya başlıyor.

Dünyada hangi lider, ölümünden 83 yıl geçmesine rağmen bu kadar coşkuyla anılmaktadır...

Resmi Atatürkçülük ya da Kenan Evren Atatürkçülüğünü bu millet hiçbir zaman benimsemedi...

Her fırsatta "Atatürk" kelimesini ağzından hiç düşürmeyen, her yere Atatürk adını vermeye çalışan, Kenan Evren ve onun Atatürkçülüğünü bu millet hiç benimsemedi.

Tıpkı kripto yapıların ters yüz ettiği dünyevileşmiş, ticarileşmiş ve siyasete yön vermeye başlamış siyasalislacılık gibi. Çünkü ABD güdümünde gelişen bir Kenan Evren Atatürkçülüğü ile yine aynı güçlerin güdümünde gelişen Orta çağcı kripto akımlar hep aynı kefededirler.

Son dönemlerde "Atatürkçülük" resmi ideoloji olmaktan çıkıp artık açıktan açığa gelişen engellemelere rağmen, halk daha bir coşku ile Kemalizm'e yani gerçek Atatürkçülüğe sarılmaya başladığını gözlemliyoruz.

Kemalizm denilince...

Yeryüzünün en kutsal isyanlarından ilkini Anadolu'dan başlatan liderimizin antiemperyalist ilk çıkışı Çanakkale cephesindendir.

Dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu, Büyük Britanya imparatorluğu (İngiltere) Dünya topraklarının 1/4 ünü işgal etmiş, 500 milyonluk nüfusu kapsar ki, 1900'ler de iki milyara yakın dünya nüfusunun da dörtte biridir.

Osmanlının 1.Dünya savaşı öncesi 1914'ler de ki nüfusu 26 milyon civarındadır. Askere gitmeyen gayrimüslimler nüfusun yarısıdır. Geri kalan 13 milyon civarında Müslüman nüfusun eli silah tutanlarının hepsi 3 milyona yakındır ve hepsi askere alınır.

1914-1918 arasında yedi cephede savaşan Türk ordusunun savaş sonunda şehit kayıp esir sayısı 1 milyonu geçer.

Türk ordusunun kabiliyetli kurmay subaylarının yönetiminde Mehmetçiğe iki kere yenilen İngilizler için kurdukları en büyük sömürge imparatorluğu sonun başlangıcını yaşar.

Çünkü Türk direnişi ve zaferleri sömürge mazlumları için bir işaret fişeğidir.

"Kemalist" kavramı İngilizlere aittir!

Milli mücadeleden sonra İngilizlere karşı sömürge ülkelerin ayaklanması başlar. Çünkü Türkler Müslüman mazlum uluslara örnek olmuşlardır.

İngilizler kendilerine karşı savaşan Mustafa Kemalin yanında yer alan Kuvay-ı Milliyecilere (Milli Güçler) "Kemalist" ismini verir.

Kemalizm Nedir?

Kemalizm, antiemperyalizmdir,

Kemalizm, sömürgeciliği karşı durmaktır.

Kemalizm, yüzlerce yıl baskılanan aşağılanan Türk insanının dilini, tarihini ve kimliğini bulmasıdır.

Kemalizm, köklerinden kopmuş bir ulusun benliğine kavuşmasıdır.

Kemalizm, aydınlanmadır; akıldan ve bilimden yana olmaktır. Aklı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamaktır.

Kemalizm, sanattan, uygarlıktan, aydınlıktan yana olmak ve muasır medeniyetlerin üstüne çıkmayı hedef haline getirmektir.

Kemalizm, yurtta ve dünyada sulhtan yana olmaktır.

Kemalizm, çağdaş demokratik laik ve tam bağımsız Türkiye'den yana olmaktır.