Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gelecek nesillerin anlaması için armağan etmiştir.

Yarınlarımız, çocuklarımız, vatanımız için, Cumhuriyet yönetimini hak ettiğimiz için, toprak ve bayrak mücadelesinde yer alan Atalarımızın hatırası, emeklerine saygı için, coşkuyla kutlamamız için birçok sebebimiz var.

Bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk milletinin ve yurdunun emperyalist güçlerin işgalinden kurtarılmış olması;

Siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağların koparılması;

Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzun Orta çağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan kurum ve kurallardan kurtarılması;

 

Lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerinin toplum yaşamında egemen kılınması;

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal hukuk devletinin ve çoğulcu demokrasi yolunun açılması;

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak, yapay eşitsizliklerin kaldırılması;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesi;

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanması ve kabul ettirilmesi;

Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, devletimizin temel ilkelerinden biri olması;

Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını alması, “fikri hür, vicdanı hür nesiller” in yetiştirilmesi;

Türk milletinin tarihinin, çağdaş insan kökenine bağlanması;

“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvvetin, ırkçılığın, saldırı savaşlarının kaldırılması;

Cumhuriyet sayesindedir ve yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir.

 

Cumhuriyet fikir serbestliğidir, fikirlere de kurşun işlemez!

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu düşünerek, insanlığın bütünleşmesi için mücadele eden ve 72 milletin bir arada yaşamasına ışık tutan çağdaş devlet kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ömrünü hak sayan tüm silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyorum.

Türk milletinin yapısına en uygun idare şekli olan Cumhuriyet yönetimine sahip çıkan ve onu yaşatmak için ileriye daima aydınlık zihinle bakan yüreklerin Cumhuriyet Bayramı kutlu-mutlu-huzurlu olsun.

Cumhuriyetimizin ilelebet bayram olması umudum ve dileklerimle…