Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

2021 yılı Kurumlar Vergisi oranı belli oldu

Gündem , 08 Nisan 2021 Perşembe, 08:39

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi.

2021 yılı Kurumlar Vergisi oranı belli oldu

Amme Alacaklarına ilişkin ekonomik alanda değişiklik içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Gayrimenkuller satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık arttırma ile satılabilecek.
Müşteri malı almaktan vazgeçerse veya verilen mühlet içinde bedelin tamamı vermezse mal ikinci defa arttırmaya çıkarılabilecek.
Açık arttırmaya katılacaklardan menkul değerin yüzde 5'i kadar teminat alınacak.
Menkul ve gayrimenkul mallar elektronik ortamda açık arttırma ile satılabilecek.
Ücretsiz izin desteği 2021 Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL'ye çıkarılacak.
Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle hükümlüler elektronik ortamda mektup alıp gönderebilecekler.
Hükümlülerin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarıyla varisleri ile yapacakları görüşmeler kamu düzeninin korunması ile kişi toplum ve ve kurum güvenliğinin sağlanması amacıyla kutum tarafından dinlenebilir ve elektronik cihazlarla kaydedilebilir.
Kurumlar Vergisi yüzde 20 uygulanan oran 2021 yılı için yüzde 25, 2022 yılı için yüzde 23 olarak uygulanacak.