Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

850 bin esnafa vergi muafiyeti yıl sonunda

Ekonomi , 26 Mart 2021 Cuma, 11:11

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 10 maddelik reform planını açıkladı.

850 bin esnafa vergi muafiyeti yıl sonunda

Küçük esnafı gelir vergisinden muaf tutacak yasanın 31 Aralık'a kadar çıkarılması öngörülüyor. 18 yaş altındakilerin bireysel emekliliğe dahil edilmesi için de düzenleme yapılması hedefleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta vurguladığı 'Ekonomi Reformları Eylem Planı' açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi' olmak üzere 10 başlıklı eylem planını açıkladı. Paketteki tüm eylemler 2023 yılı Mart ayına kadar tamamlanacak.

İLAVE İSTİHDAMA TEŞVİK

İlave istihdama teşvik düzenlemesi 30 Haziran 2021 tarihine kadar yaşama geçecek. Reform paketine göre küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ilave 5 istihdam için 500 bin lira olacak. Paketteki 'kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama' gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran'a kadar çıkarılacak. Sosyal yardımların etkin biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilmesi düzenlemesi için yasa çıkarılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumlu olduğu söz konusu düzenleme 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler ise yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.

KÜÇÜK ESNAFA RAHATLIK

Takvime göre 850 bin küçük esnafa sağlanacak vergi muafiyetine ilişkin yasal düzenleme 31 Aralık'a kadar yaşama geçecek. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamirci gibi 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak. Bunun için yasa çıkarılacak.

18 YAŞ ALTINA BES, HAZİRAN AYINDA

18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesini sağlayacak düzenlemeler 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak. Yine bu yıl haziran sonuna kadar BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES'e aktarımı sağlanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasına ilişkin, 30 Eylül 2021 tarihine kadar yasa çıkarılacak.