Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Aile hekimlerinden mektup

Sağlık , 10 Kasım 2020 Salı, 16:16

AHESEN Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve siyasi parti liderleri ve partilerin grup başkanvekillerine, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili mektup gönderdi.  

Aile hekimlerinden mektup
AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Pandemi süresince toplam 107 sağlık çalışanı Covid-19’dan dolayı vefat ederken, covid-19 testi pozitif olan sağlık çalışanları sayısı ise 40 bini aştı. Bu sayı sağlık çalışanlarının normale oranla 10 kat daha fazla virüsle enfekte olduğunu gösteriyor. Bu anlamda detaylarını ilettiğimiz taleplerimizin karşılık bulması adına sizlerden duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Mektupta yer alan detaylar şöyle:

Aile hekimliği uygulamasında iş güvencemiz yok. Sebebi ne olursa olsun 180 gün aktif çalışamadığımız da sözleşmemiz fesh ediliyor.

Kronik hastalığa yakalandığımızda tedavimiz uzun sürüyorsa sözleşmemiz fesh ediliyor.

Vatani görevimizi yapmaya gittiğimizde sözleşmeniz fesh ediliyor.

Bebeğimiz oldu, ücretsiz izin alamıyoruz.

Aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştiremiyoruz.

Tüm çalışanlara verilen kıdem tazminatı hakkı bize tanınmamış, kıdem tazminatı alamıyoruz.

Sözleşme dönemi sonucunda idare sözleşme yenilemez ise işsiz kalıyoruz.

Pandemi sürecinde motive edici sözler ve alkışlar maalesef iş güvencemizin olmadığı gerçeğine deva olmuyor. Covid-19 meslek hastalığı sayılmadığından Covid-19’dan vefat ettiğimizde geride kalan çocuklarımıza başkasına muhtaç olmadan yaşayabilecekleri bir gelecek dahi bırakamıyoruz.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Başkalarının sorumsuz davranışlarının faturasını hayatıyla ödeyen sağlık çalışanlarının geriye bıraktıklarının kaderleri ile başbaşa kalması hem bizi hem de kamu vicdanını yaralamaktadır. Ve bu konuda Siz’den taleplerimiz şunlardır;

1. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki madde 13 f bendi kaldırılmalıdır. Sağlık sebebi ile iş akdi sonlandırılmamalıdır. (Sosyal Devlet anlayışı hakim kılınmalıdır. Madde 13 f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi.

2. Aynı yönetmeliğin ı bendi kaldırılmalıdır .Suçu ıspat edilmeden herkes masumdur. Soruşturma sonucu suç isnat edilemeyenlerin iş akti sona erdirilmemelidir. (ı) Gözaltına alınma, tutuklanma veya hükümlülük nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması.)

3. Aile hekimliği çalışanları ceşitli nedenler ile yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği birimi ile sözleşme imzalayabilmelidir. Yer değiştirme hakkı verilmelidir.

4. Vatani görev ve doğum sonrası için ücretsiz izin hakları mutlaka verilmelidir.

5. Aile hekimliği çalışanlarının vefatı sonrası 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerinin uygulanmasında dul eşlere ölüm aylığı bağlanması halleri aynen uygulanmalı, ilgili kanunlardaki 10 yıl çalışma koşulu makul seviyeye çekilmeli ve bu hükümlerin kapsamına aile hekimliği çalışanları da alınmalıdır.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; şunları söyledi:

“Uzun ve meşakkatli pandemi sürecinde sağlık çalışanları yoruldu, yıprandı ve buna bağlı tükenmişlik sendromu yaşamaya başladı. Artan iş yükü, önlemlere karşı toplumsal duyarsızlık, yaşanan şiddet olayları ve gelecek kaygısı mücadele gücündeki azmin deformasyona uğramasına sebep oldu. Elbette pandemi mücadelesi sağlık çalışanları olarak bizlerin görevidir ve can verme pahasına bu mücadeleyi devam edeceğiz ancak yapılacak düzenlemeler ile iş güvencemiz olsun istiyoruz. Pandemi veya meslek hastalığı sebebiyle kaybedilen yaşamların ardından, geride bırakılan yakınların yardım kuruluşları ilgisine terk etmek istemiyoruz. Bu sebeple ilgili konular için tüm siyasi partili vekillerimizden, Sağlık Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan duyarlılık göstermelerini bekliyoruz.”