Bursa
Parçalı Bulutlu
9.4°
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık

Ekonomi , 08 Aralık 2020 Salı, 08:31

Motorlu taşıtlar vergisi veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, taşıtlarının bulundukları il dışında bir vergi dairesine kayıtlı olması durumunda, bulundukları ildeki ya da ilçedeki yetkili vergi dairelerine başvurabilecek.

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık

Vergi borçlarının yapılandırılmasında son başvuru tarihi 31 Aralık'ta doluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bu ay sonuna kadar başvuru yapılabilecek olan vergi yapılandırmasına ilişkin bir iç genelge yayımlayarak açıklamalarda bulundu. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için yasadan yararlanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarının, bulundukları il dışında bir vergi dairesine kayıtlı olması durumunda, bulundukları ildeki ya da ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvurabilecekler. Mükelleflerin başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkün olabilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılan başvurulardan, vazgeçme veya ödeme seçeneği değiştirme taleplerinin bağlı olunan vergi dairesine yazılı şekilde doğrudan ya da posta yoluyla yapılması gerekecek.

VERGİ DAİRESİ GÖNDERECEK

Yayımlanan iç genelgeye göre, motorlu taşıtlar veya taşıtla ilgili yapılandırma başvurusu bulunulan ildeki vergi dairesine yapıldıktan sonra bu başvurular vergi dairesi tarafından evrak kaydı yapıldıktan sonra taşıtın bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecek. Taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesince başvuru dilekçesinin alınması üzerine bu başvurulara ilişkin olarak tanımlanan evrak kodu ile evrak kaydı yapılacak ve alacak yapılandırılarak ödeme planı hazırlanacak. Borçlular, ödeme planlarını Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden veya bağlı bulundukları vergi dairelerinden alabilecekler.

YAKALAMA ŞERHİ

7256 sayılı yasaya başvuruda bulunan mükellefler hakkında yasa hükümlerini ihlal etmedikleri sürece bu borçlarına yönelik mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha önce başlanılmış olup sonuçlanmamış mal varlığı araştırmalarına da son verilecek. Öte yandan, söz konusu kişilerin bu borçları nedeniyle cebren tahsil işlemleri yapılmayacak. 7256 sayılı yasanın yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihinden önce uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış işlemleri durdurulacak. Yapılan takipler sonucunda motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek.Yasanın yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihinden önce emanet hesaplarında bulunan tutarlar ile haczedilerek vergi dairesi hesaplarına aktarılan tutarlar borçlara mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması hâlinde, bakiye borç için yasa hükümlerinden yararlanılabilecek. Ancak, mükellef hakkında uygulanan hacizlere istinaden, yasa yayımı tarihinden sonra yapılan cebren tahsilatlar, mükelleflerin yasa hükümlerinden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunmaları hâlinde, başvuru tarihine bakılmaksızın, yasa hükmüne göre yapılandırılan ve ödenmesi gereken tutara, ilk taksitten başlamak üzere mahsup edilecek.

HAPİSTE OLANLAR NASIL BAŞVURACAK?

Tutuklu veya hükümlü olan mükelleflerin yasadan yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin başvuru tarihi olarak esas alınması, bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ilişkin yazının tarihinin esas alınması gerekecek. Yurtdışında bulunan mükellefler faks yoluyla başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu başvuruları kabul edilecek.

hürriyet