Bursa
Çok Bulutlu
16.8°
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Bursa’da görmezden gelinen fay hattı

Bursa , 18 Ağustos 2020 Salı, 16:19

Bursa’da görmezden gelinen fay hattı
Gazetecilik mesleğine başladığım günden bu yana doğal afetler konusuna, özellikle de depreme karşı büyük bir ilgim oldu. Bursa’dan uzakta bir deprem bile olsa, yarın bizim başımıza gelecekmiş gibi önemsedim ve okurlarımın da önemsemesi için yazdım.

17 Ağustos 1999 depremi öncesinde yazdığım gibi bugün de yazmaya devam ediyorum.

Çeşitli zaman aralıklarında yazdığım yazıları yan yana getirip bakıyorum, o günlerden bugünlere değişen hiçbir şey yok.

Nasıl olsun ki, biz daha Bursa’da 2011 yılında bilim insanları tarafından bulunan ve kamuoyuna açıklanan yeni bir fay hattının varlığını resmi olarak kabul etmemişiz. Bilim insanları, var olan fay hatlarından başka yeni bir fay hattı bulmuş üstelik de canlı, ama resmi haritalara bu fayı bir türlü işletemiyorlar.

Fay hattının yerini değiştirme konusunda yetenekli yöneticilerimiz olduğunu biliyoruz da var olan fay hattını tamamen yok sayanına hiç rastlamamıştık.

Yıl 2011…

Uludağ Üniversitesi’nde deprem konulu bir panel yapılıyor.

Panelde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Kutoğlu ve İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu da var.

Bursa’da yeni bulunan bir faydan söz ediyorlar.

Evet sıkı durun, Bursa’da Kestel’den başlayıp, Millet Mahallesi, Demirtaş ve Uludağ Üniversitesi’nin doğusuna kadar uzanan 23 kilometre uzunluğunda bir fay bulunmuş. Aslında Aykut Barka, ölmeden önce bu fayı tahmin etmiş, üzerine çalışmalar yapmış ama artık kesin. Doç. Dr. Hakan Kutoğlu, fayla ilgili olarak “radar interferogram”la tesbit edilen verileri paylaştı.

Öncelikle, hareketin başladığını ve fayın ortasında iki noktada, 3 yılda 27 santimetrelik çökme oluştuğu söyledi. Bu fayı “çek-ayır” fayı olarak niteleyen Kutoğlu, bunun en fazla 6.6- veya 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini bildirdi. Bunun ne zaman olacağı konusunda ellerinde bir veri yok ancak en son depremin 1855 yılında olduğu göz önüne alındığında, pek de uzak bir zaman olamayacağına işaret etti.

Bir başka şeye daha dikkat çekti Kutoğlu o panelde, birinci derece deprem kuşağında olan Bursa’nın alüvyal toprak yapısı, depremin şiddetini arttırıcı nitelikteymiş. İstanbul’da bile bir deprem olsa, Bursa’da bu 1.6 kat daha büyük hissedilirmiş.

Kutoğlu, yetkililerin bir an önce bu fayla ilgili ayrıntıyı öğrenip tedbir almaları gerektiğinin altını çizdi.

Geliyoruz 2020 yılına…

Hakan Kutoğlu profesör unvanını alıyor ve artık Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Dekanı…

Fay hattı bulunalı neredeyse 10 yıl olmuş ama adam hâlâ Bursa’nın Kestel-Gürsu-Demirtaş-Nilüfer hattında belirledikleri fay hattının resmi fay hatlarına işlenmediğini söylüyor.

Sadece Bursa’daki fay değil resmi haritalara işlenmeyen, Türkiye’nin birçok yerinde resmileştirilmeyen fay hatları varmış.

Prof. Kutoğlu, fay hattının varlığının resmin kabul edilmesinden sonra stratejik tesislerin güncel fay haritaları dikkate alınarak uygun bölgelere yapılması gerektiğini belirtiyor ve bu durumun can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olduğunun altını çiziyor.

İşte fayı görmezden gelmenin altında yatan şey…
Kutoğlu’nun söylediğine göre, 2010-2012 yılları arasında yaptıkları çalışma ile belirledikleri fay hattını kabul etmek istemeyen bazı kişiler, bu hat üzerinde veya yakınında bazı tesisler yapmaya çalışıyormuş.  Bu kişiler ki biz onların kim olduklarını şimdilik bilmiyoruz, burada ölü fay olduğu konusunda raporlar hazırlatıp, yollarına devam etmeye çalışıyorlarmış.

Kutoğlu diyor ki, “Ölü fay deprem üretmez, bunu herkes bilir. Oysa Gürsu’da daha yeni 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Akademik titri olan insanların kamuoyunu bilgilendirirken daha dikkatli olması gerekir. Raporların ekonomik gelir gözetilerek hazırlanmaması ve toplumun doğru bilgilendirilmesi gerekir.”

Türkçe meali şu…

Bursa’da bir fay hattı var ama rant uğruna görmezden gelinmeye çalışılıyor.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak,17 Ağustos 1999 depreminden 21 yıl sonra yapı güvenliğiyle ilgili hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor.

"Sistem olarak bugünkü anlayışımızın devam etmesi durumunda insanlarımız beton yığınları altında kalacak, çok önemli olmasına rağmen ‘yara sarma anlayışı’ ortaya çıkacak olan acıları hiçbir zaman dindiremeyecektir. Esas hedef, insanlarımızın enkaz altında kalmasını önlemek olmalıdır. Üzülerek dile getiriyoruz ki üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, her an deprem tehlikesi ile karşı karşıya olan ülkemizde, kısa süreli ve acil olan bazı önlemlerin bile alınmadığı, para uğruna var olan risklere yeni risklerin eklendiği görülüyor!"

Yöneticilerimizi hiçbir şey yapmamakla suçlamak da haksızlık ama Sayın Albayrak…

“İmar barışı” getirerek hem vatandaşla hem de fay hatlarıyla barış imzaladık ya… Bize artık bir şey olmaz!