Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Bursa , 26 Şubat 2021 Cuma, 20:12

Bursa Valiliği tarafından yapılan yeni Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları açıklandı. Buna göre, 27 ve 28 Şubat günlerinde vergi ve bazı diğer borçlarını ödemek veya yapılandırmak isteyen vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından bazı koşullara bağlı kalmak şartıyla muaf olacağı duyuruldu.

Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

İşte Bursa Valiliği tarafından yapılan o açıklama:

KARAR NO: 09

Koronavirüs salgınının seyri ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda dönemsel tedbir uygulamaları belirlenmekte ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda salgınla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 146 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 30.11.2020 tarihinde ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmiştir.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günüdür. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımızdan gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verilmiş olup yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceklerdir.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşlarımızın kanunun getirmiş olduğu imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 26.02.2021 tarih 3313 sayılı Genelgesine istinaden 27 ve 28 şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde;

1.Yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımızın yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.)yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek,

2.Ödemeleri yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek,

Kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına;

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KARAR NO: 10

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19)salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarih 3 sayılı Genelgesi ile Covid19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif SARSCoV2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarih 149 sayılı yazısında dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid19 salgınının ülkemizde kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünden bahisle ülkemize yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın 26.02.2021 tarih 3281 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarih 3 sayılı Genelgesi ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ilgili uygulanacak karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar İçişleri Bakanlığı'nın 02.01.2021 tarih 3 sayılı Genelgesinde belirlendiği haliyle devam edilmesine;

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından başta il sağlık müdürlüğü olmak üzere sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların (Hıfzıssıhha Kurul kararları dahil) alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.