Bursa
Parçalı Bulutlu
11.2°
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Bursa , 17 Temmuz 2020 Cuma, 10:12

Bursa Valiliği, açık oto pazarlarıyla ilgili alınan İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı açıklaması

Pandeminin ilk döneminde alınması gereken acil önlemlerden birisi olarak  19.03.2020 tarih 5 sayılı İl  Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile açık oto pazarlarının faaliyetleri durdurulmuştur.


İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.


Gelinen noktada Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu) hazırlanan oto pazarlarında alınması gereken önlemler COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda;


İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.07.2020 tarih ve 107 sayılı kararı ile;


Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu)  yayımlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan şartların sağlanması koşuluyla oto pazarlarının faaliyet gösterebilmelerine,


Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) denetlenmesine,


Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.