Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Kararı: KİT'ler finansal araç kullanabilecek, danışmanlık hizmeti alabilecek

Gündem , 16 Temmuz 2021 Cuma, 11:11

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Kamu iktisadi teşebbüsleri, finansal risklerin yönetilmesi, piyasaların değerlendirilmesi amacıyla finansal araçları kullanabilecek, danışmanlık hizmeti alabilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı: KİT'ler finansal araç kullanabilecek, danışmanlık hizmeti alabilecek

Kamu İktisadı Teşebbüsleri"nin 2021 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe konuldu.

15 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnamede şu ifadelere yer verildi:

"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

FİNANSAL KORUMA

MADDE 19/A

(1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, finansal piyasalarda mevcut olan araçları yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilir. Teşebbüslerde bu tür finansal araçların kullanılmasında ve bu amaç doğrultusunda yapılacak - işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir.

(2) Bu kapsamda yapılacak işlemlerin türü, boyutu ve süresi teşebbüsün korunmak istediği risk ölçümlemeleri ile uyumlu olmalıdır.

(3) Teşebbüsler kendi risk yönetim sistemi ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile gerekli diğer birimleri kurar. Finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi, piyasaların değerlendirilmesi ve sair amaçlarla alanlarında uzmanlaşmış gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerinden-istifade etmek amacıyla ilgili alt birim tarafından yeterli uzmanlık düzeyi sağlanıncaya kadar onaylanmış bütçe sınırları içerisinde kalmak kaydı ile danışmanlık hizmeti alınabilir.

(4) Finansal araçları kullanacak kamu iktisadi teşebbüsleri, kuruluşun finansal risklerinin ve emtia risklerinin saptanmasi ve ölçülmesi, sonrasında alınacak aksiyonların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu riskin erken saptanması komitesi ve finansal risk yönetimi komisyonu kurar.

(5) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde bir önceki aya ilişkin yapılan işlemin adı, amacı, tutarı, vadesi, niteliği gibi işleme ilişkin bilgiler teşebbüslerce Bakanlığa iletilir. Ayrıca bu işlemi yıl içerisinde gerçekleştiren teşebbüsler, takip eden yılın Ocak ayının son iş gününe kadar bir önceki yıla ilişkin yapılan tüm işlem ve sonuçlarını rapor olarak Bakanlığa iletir."