Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Hacizde büyük oyun! Alacaklılar bakın ne yapıyor...

Ekonomi , 20 Nisan 2021 Salı, 09:19

Alacaklıların bir kısmı, borçlunun kendisine ulaşıp borcu tahsil edemeyince akrabalarını taciz etmeye başladı. Amaçları, borçluyu zora düşürüp ödeme almak. Ancak bu yasalara aykırı. Hukukçular bu gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyarıyor.

Hacizde büyük oyun! Alacaklılar bakın ne yapıyor...

Bir gün telefonunuz çalıyor ve hiç tarafı ve muhatabı olmadığınız bir borç nedeniyle alacaklıların taleplerini dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Evet, pek akla uygun gelmese de son dönemde alacaklıların borçlu tarafın yakınlarına (baba, kardeş, kuzen, akraba...) yönelik taciz aramalarında artış olduğu ifade ediliyor. Ancak yasal olarak bu uygulamanın bir dayanağı yok. Yok ama alacaklı, alacağının derdine düştüğü için bu durumu umursamıyor.

ARAMAKLA KALMIYORLAR

Bu gibi durumlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Peki ne yapılabilir? Bu konuların detaylarını Hukukçu Umut Metin'le konuştuk. Durumun daha da vahim olduğuna dikkat çeken Metin, "Bu kişilerden kötü niyetli olanlarca, telefonla aramanın da ötesine geçiliyor ve borçlu dışında, borçlu olmayan kişilerin adresinde haciz yapılmak istenmesi şeklindeki işlemlere rastlanabiliyor. Bu hacizler, maalesef sırf borçluyu çevresi nezdinde zora sokarak ödemeye zorlama planıyla kurgulanan hacizler" diye konuştu.

İKİ MUHATAP TARAF VAR

Metin, şöyle devam etti:

"Bir icra işleminin temelde iki tarafı vardır. Bunlar alacaklı ve borçludur. Borçluya karşı icra takibi yapılabilirken, borçlu dışındaki kişiler de hacze muhatap edilemez. Bu tür haciz talepleri konusunda icra müdürleri dikkatli davranmalı. Borçlu ile adresin bağı alacaklı tarafça ortaya konulmadığı sürece adreste haciz girişimi gündeme gelmemeli. Özellikle bu tür hacizlerle üçüncü kişilerin borçlu değilken, icra takibi tarafı gibi rahatsız edilmemesi uygun olur."

ŞİRKETTEN ALACAK İÇİN ÖZEL KONUTTA İCRA OLMAZ

Bir şirketin borçlu olduğu durumlarda, haciz işleminin muhatabının o şirketin tüzel kişiliği olduğunu dikkat çeken Umut Metin, şirketin borcu için şirketin adresi dışında özellikle şirket pay sahiplerinin şahsi adreslerinde, ev adreslerinde haciz yapılamayacağını söyledi.

Metin, "Alacağı tahsil etme çabası, bir başkasının hayatına, yaşamına müdahaleye evrilmemeli" dedi. Umut Metin, bir şirketin borcu için başka bir şirket adresinde haciz talebi varsa, yapılması gerekenlerle ilgili şunları söyledi:

A şirketinin B'ye borcu olabilir. A şirketinin de A1-A2 isminde iki ortağı bulunabilir. Alacaklı taraf olan B'nin, A'nın borçları için A1 ile A2'nin adreslerinde haciz talebi varsa, önce bu haciz talebinin makul gerekçesi alacaklı tarafça ortaya konulmalıdır. Adrese gidildiğinde ise borçlu A şirketinin orada varlığına daha en başta açık delil bulunmadığı sürece, adreste evrak kontrolü, evrak arama vb sürece girilmemeli."

HAKSIZ İŞLEM ANINDA NE YAPILMALI?

Adresinizde, borcunuz olmadığı halde, bir başkasının borcu için haciz yapılmak isteniyorsa bu adımlar sizi koruyabilir:

1-Borçlu olmadığınızı, haczi istenen malın borçluya değil size ait olduğunu, yapılmakta olan haczin haksız olduğunu, mümkünse dayanak belge ve olguları belirterek 'haciz tutanağına' beyanınızı geçirtin.

2-Haksız bir işlem yapıldığını düşünseniz bile, icra memuruna ve alacaklı avukatına karşı asla kaba tavırlarda bulunmayın. Bir haksızlığa uğradığınızı düşünürken aşırı bir tepki ile haksız bir duruma düşmeyin!

3-Haczin hatalı olduğunu belirtmenize rağmen zabıt/tutanak belirttiğiniz şekilde tutulmadı ise, imza kısmına itiraz ve beyanlarınızı açıkça yazın ve yazdığınızın altını imzalayın, yani en sonda imzanız bulunsun.

4-Borçlu haciz yapılmak istenen adreste değilse, orada olmadığını özellikle zapta yazdırın veya yazın.

5-Borçlunun adresinin sizin adresiniz olmadığını ifade edin, neden ve hangi bilgiye dayanarak adresinize gelindiğini ve haciz yapılmak istendiğini sorgulayın ve verilen cevapları zapta yazdırmaya gayret edin.

6-Yapılan haciz işlemine karşı (memur işlemlerine... vb.) icra mahkemesine şikayette bulunun.

7-Mal tamamen sizin elinizde bulunuyorsa, malın borçluya ait olduğunun ispatı alacaklıda olduğu için istihkak davasını alacaklının açması için icra memuruna uyarıda bulunun. Daha sonra alacaklı bir dava açarsa davanızı mutlaka takip edin veya bir avukat hizmetinden faydalanın.

8-Yapılmak istenen haczin haksız olduğunu anlatmanıza rağmen, ısrarla yanlışta diretiliyorsa ve nazik yaklaşımınıza rağmen alacaklı taraf sizinle aynı tavır içerisinde değilse, mümkünse olayı baştan sona cep telefonunuz yardımı ile kayıt altına alın.