Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Kimler e-Fatura Kullanabilir, Avantajları Nelerdir?

Teknoloji , 11 Mart 2021 Perşembe, 13:54

e-Fatura 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilmiş ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanan bir sistemdir.

Kimler e-Fatura Kullanabilir, Avantajları Nelerdir?

e-Fatura 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilmiş ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanan bir sistemdir. Dijital dönüşüm için önemli bir adım olan e-Fatura, uygulanmaya başladığından bugüne dek mükellefler için soru işaretidir. e-Fatura nedir, avantajları nelerdir ve e-Fatura kimlere zorunlu sorularının yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Mükellef sayısının giderek artış gösterdiği e-Fatura, amaçlandığı gibi güvenli, hızlı ve tasarruflu standart bir sistem oluşmasını sağlamıştır. Öyle ki e-Fatura zorunluluğu bulunmayan mükellefler de gönüllü olarak sisteme geçiş yapma talebinde bulunmaktadır. e-Fatura düzenleyen firmalar faturaları elektronik ortamda düzenleyip PDF dosya formatında kaydedebilir ve e-posta olarak gönderebilir.

e-Fatura GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından standartları belirlenen dijital faturadır. Alıcı ve satıcı arasındaki gönderim GİB üzerinden gerçekleştirilir. e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura'da bulunması gereken bilgiler şunlardır: Düzenlenme tarihi ve belge numarası, düzenleyenin ve müşterinin bilgileri (ad/soyad, unvan, iş adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, işin niteliği miktarı ve tutarı, malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait sisteme kayıt yaptıran ve e-fatura aktivasyon sürecini tamamlayan mükellefler e-Fatura sistemine geçiş yapabilir.

e-Faturanın avantajları nelerdir?

e-Fatura sisteminde faturaların oluşturulması, gönderip alınması, saklanması, görüntülenmesi dijital ortamda gerçekleşir. Dolayısıyla en önemli avantajı kâğıt israfı ve nakliye giderlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamasıdır. Birçok mükellef zorunlu olmasa da zaman ve maliyet tasarrufu, işlev ve hız avantajları nedeniyle e-Fatura sistemine geçmiştir. Genel hatlarıyla e-Fatura avantajları şöyle sıralanabilir:

e-Fatura işlemleri dijital ortamda gerçekleştirildiği için kağıt ve mürekkep gibi sarf malzemesi giderleri en aza indirilir ve yeşil ofis ortamı sağlanabilir.

e-Fatura'lar e-posta yolu ile gönderildiğinden kargo masrafı ortadan kalkar.

e-Fatura'lar elektronik ortamda klavye ile matbu faturaya göre çok daha hızlı hazırlanır ve yazının niteliğine ve içeriği ile ilgili tedirginlik ortadan kalkar. Yazım hatasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle faturanın iptal edilmesi gerekliliği de ortadan kalmış olur.

Adres, banka, unvan gibi bilgileri tek tuşla faturaya aktarılabilir. Dolayısıyla e-Fatura çok hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Bu sayede müşteriye ulaşması için gereken zaman çok kısadır.

Verilerin dosyalanması hem arşiv için ayrıca alan gerektirir hem de bulmak için birçok faturayı karıştırmak gerekebilir. Elektronik fatura hem zaman kazandırır hem de bilgilerin kaybolması gibi sorunları ortadan kaldırmış olur. Fatura arşivi 10 yıla kadar saklanır.

Noter onay maliyeti ortadan kalkar.

e-Fatura dezavantajları; şahıs firmaları dışındaki firmaların sisteme dahil olmak için mali mühür edinmelerinin gerekmesi, eski işlemlerin faturalandırılamaması ve kanunen e-Fatura sisteminden çıkma hakkının verilmemesi olabilir. e-Fatura'nın olumlu ve olumsuz yönleri kıyaslandığında avantajlarının daha çok olduğu ortadadır.

Kimler e-Fatura kullanabilir?

2019 veya 2020 cirosu 5 milyon TL üzeri olan şirketler 1 Temmuz 2021'den itibaren e-fatura kullanmak zorundadır. 1 Temmuz 2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçen firmaların 1 Ocak 2021 tarihinde e-defter uygulamasına geçiş yapması da zorunlu tutulmuştur. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine gönüllü geçene firmaların limitleri aşmadığı taktirde e-Defter uygulamasına geçmesi zorunlu değildir.

Serbest meslek erbapları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura gönderimi yapamayıp yalnızca karşı taraftan e-Fatura alabilir. 09 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği SIRA NO: 509 Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra 526) ile sağlık sektörüne de 01.07.2021 tarihi itibarıyla e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirilmiştir.