Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Kripto para müşterisine kuryeyle kimlik tespiti

Gündem , 05 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:21

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken esasları belirledi.

Kripto para müşterisine kuryeyle kimlik tespiti

MASAK'ın rehberine göre, kripto para müşterilerine yönelik "kimlik tespiti" getiriliyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekecek.Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile yüz yüze gelmediği durumlarda, kurye ve dış destek birimleri aracılığıyla kimlik tespit yükümlülükleri yerine getirilebilecek.

"Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü", tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecek. Bu kişiler şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK'a bildirmekle sorumlu olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin kanuni temsilcisi tarafından "Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu" düzenlenerek ıslak imzalı olarak MASAK'a iletilecek. Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal bildirilecek.

Sürekli bilgi

"Devamlı bilgi verme yükümlülüğü" kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kamuya bilgi verilmesi zorunlu olacak. Yükümlüler, taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları bildirecek. Yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belge, 8 yıl süreyle muhafaza edilecek ve istenmesi halinde yetkililere verilecek. Yapılan denetimler soncunda belirlenen yükümlülüklerin ihlal edildiğinin tespiti halinde, işlem başına idari para cezası verilecek. Tek bir ihlal için verilecek para cezaları, müşterinin tanınması yükümlülüğü ile devamlı bilgi verme yükümlülüğünün ihlalinde 30 bin lira, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlalinde 50 bin lira olarak uygulanacak. İlgili kanuna göre, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası da verilebilecek. MASAK, konut ve taşıt gibi alımlar için faizsiz finans hizmeti veren tasarruf finansman şirketlerine yönelik de rehber hazırladı.

milliyet