Bursa
Parçalı Bulutlu
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerle ilgili flaş detay!

Ekonomi , 02 Mart 2021 Salı, 09:18

Koronavirüs döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk olarak 26 Mart 2020'de 3 ay için devreye alınan ve daha sonra uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) süresi 28 Şubat 2021'de sona eriyordu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinlerle ilgili flaş detay!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresinin son defa olarak 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığını açıklamıştı. KÇÖ'den 3.7 milyon çalışan yararlanıyor. Peki, normal olmayan koşullarda çalışanın hayatına giren KÇÖ'nün, kıdem taziminatı ve yıllık izne etkisi nedir?

YARGI KARARI

KÇÖ alınan sürenin, kıdem tazminatına esas sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda İş Kanunu'nda açıklık bulunmuyor. Ancak yargı kararlarına göre, Kısa Çalışma Ödeneği aldığınız dönemin kıdem tazminatınızın hesabında kıdem (çalışma) sürenize dahil edilmesi gerekiyor. İş Kanunu'nda kısa çalışma sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış süreler arasında sayılacağı düzenlenmiş durumda. Yani KÇÖ süreniz yıllık ücretli izin uygulamasında çalışılan dönem gibi kabul edilerek, yıllık izninizi olumsuz etkilemiyor.

EN SON ALINAN BRÜT MAAŞ

Pandemide milyonlarca kişi aylarca kısa çalışmada veya ücretsiz izinde gösterildi. Bu çalışanların kıdem tazminatının hesabında hangi ücret dikkate alınacak? Yine Yargıtay'a göre, işçinin iş ilişkisi kapsamında iş gördüğü ve ücrete hak kazandığı en son ücretin dikkate alınması gerekiyor. Yani ücretsiz veya kısa çalışma gibi nedenlerle iş ilişkisinin askıya alınması ve askı süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, sözleşmenin askıya alınmasından önce hak kazanılan son ücret olmalıdır.

SAATLİK ÜCRET ÜZERİNDEN

Yargıtay'ın yakın tarihli bir kararında kıdem tazminatına esas aylık ücretin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatıldı:

"Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret gözönünde tutularak hesaplanır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5, sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmelidir. Aksine, aylık ücretin tespitinin işçinin fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden hesaplanması doğru olmaz."