Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Ne yazık!

Siyaset , 12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:00

Türkiye’nin meseleleri, iktidarın idrakini aşmıştır; çünkü bu meseleler ümmet kültürü ile değil, millî devlet kültürü ile çözülebilinecek boyutlara ulaşmıştır.

Ne yazık!
18 senelik bir iktidar tecrübesi ile siz, hâlâ, Mısır’ın Suriye’nin, Birleşik Arap Emirliklerinin, Suudi Arabistan’ın, Filistin’ in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ile ümmete bayrak olmuş bu millete ne tuzaklar kurduğunu fark etmiyor musunuz?

Mustafa Kemâl, ümmet fikrine göre teşekkül etmiş Osmanlı sınırları içinde, ümmetin bir bölümünün, ümmet düşmanlarıyla iş birliği yapıp, Osmanlı askerlerini telef ettiğini gördüğü için, yeni kurulan devletin sınırlarını, millet kültürü ile çizmiştir.

O bıraktığımız sınırlarda şimdi yaşayanlar, ümmet olmanın asaletini, İngilizlere, Fransızlara ve şimdi de Amerikalılara köle olmayı tercih ettikleri için, paralarına rağmen, 21 inci yüzyıl onuruna layık devletleri yok.

İsmet Paşa, Lozan' da ümmet kültürüyle değil, millet kültürüyle zafer kazanmıştır.

Menderes 1959 ' da Kıbrıs meselesini Londra Konferansında çözüme bağlarken Yunanistan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne birlikte  girebileceklerini, yeni kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin ise, Türkiye ve Yunanistan'ın müştereken üye olmadıkları uluslararası kuruluşlara giremeyeceği şartını taraflara kabul ettirirken,  ümmet kültürüyle değil, millet  kültürü ile hareket etmiştir.

1964 ' te İsmet Paşa Başkan Johnson mektubunun yarattığı krizi, ümmet kültürüyle değil, millet kültürüne dayanan Atatürk Türkiye’sinin gücüyle yenmiştir.

O günden bugüne, Demireller, Ecevitler, Özallar, Mesut Yılmazlar, Tansu Çillerler

Hiçbir zaman uluslararası sorunlarımızın çözümünde ümmet kültürüyle ve hareket etmediler.

Ne beyinlerini, ne de hedeflerini ümmet kültürüne yöneltmediler.

Ne Şerif Hüseyinleri unuttular, ne de Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler' de görüşülmesi sırasında, ümmetin diğer devletlerinin Yunan saflarında yer almasını.

Onlar zamanında da krizler yaşadık; ama, onların batı kültürüyle beslenmiş millî idraklerinin krizin boyutlarını kavrayacağından ve gerekli tedbirleri alacağından hiç tereddüt etmedik.