Bursa
Çok Bulutlu
13.4°
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Somut olmayan kültürel mirasta bir hazine: Ağrı

, 27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:21

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yapılan ve gün geçtikçe artan çalışmalar sonucunda, Ağrı ili ve yöresinin globelleşen dünyada gittikçe önem kazanan 'somut olmayan kültürel miras'ın birçok öğesinin yaşatıldığı en önemli kentlerden biri olduğu bildirildi.

Somut olmayan kültürel mirasta bir hazine: Ağrı

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, küreselleşmenin hızlıca tüm kültürleri kuşatmaya çalıştığı günümüz dünyasında halk edebiyatı ve kültürünün hayati derecede önem arz ettiğini, bir toplumu ayakta tutan en önemli yapı taşlarından birinin folklor olduğunu, kültürün bozulması veya yok olmasının, milletlerin sonunu hazırlayan nedenlerin başında geldiğini; bununla birlikte Ağrı'da Üniversitenin gittikçe artan çalışmaları sonucunda somut olmayan kültürel mirasın birçok öğesinin kentte yaşadığının tespit edildiğini, bunun da kültürümüzün çok sağlam temeller üzerinde yaşadığını ispat ettiğini dile getirdi. Prof. Arslan yaptıkları birçok çalışma ile Türk kültürünün efsane/menkıbe/memorat masal gibi sözlü gelenek boyutunda, köy orta oyunları gibi geleneksel tiyatro boyutunda, düğün/doğum/ölüm adetleri gibi sosyal boyutta, geleneksel yemekler/halk hekimliği/halk meteorolojisi gibi toplumsal boyutta değerlendirilebilecek somut olmayan kültürel hazinenin birçok öğesini Ağrı'da tespit ettiklerini sözlerine ekledi. Prof. Arslan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak Ağrı ili geleneksel çocuk oyunları, Ağrı ilinin geçmişten günümüze âşık edebiyatındaki yeri, Ağrı ilindeki geçiş dönemi adetleri, Ağrılı Âşık Hasani, Ağrılı Âşık Binali Kılıç gibi birçok çalışma yaptıklarını; Ağrı Masalları, Ağrı Somut Olmayan Kültürel Mirasından Örnekler gibi çalışmaların da devam ettiğini ifade ederek ve Türk Halk Edebiyatı doktora programının da aktifleşmesi ile birlikte Ağrı'da Türk halk edebiyatı ve kültürü ile ilgili çalışmaların hız kazanarak bilime kazandırılacağını söyleyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: IHA