Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Soydaşlar seçim mağduriyetini Uluslararası yargıya taşıyor

Gündem , 08 Nisan 2021 Perşembe, 12:02

Pazar günü yapılan Bulgaristan Parlamento seçimleri ile ilgili soydaşlar, doğup büyüdükleri ve halen vatandaşı oldukları ülkeleri için oy vermelerinin engellenmesinden büyük rahatsızlık duyarak konuyu tüm uluslararası platformlara taşımaya başladılar.

Soydaşlar seçim mağduriyetini Uluslararası yargıya taşıyor

Seçimlerle ilgili görüşlerini beyan eden Balgöç, BGF Federasyon ve Balkan Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, soydaşların bu
sürede haklarını aramakta son derece haklı olduklarını ve Dünya'nın tüm başka
ülkelerinde yaşayan çifte vatandaşlara nazaran çok daha ayrıcalıklı statülere sahip
olmaları gerektiğini belirterek: "Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş olan
kardeşlerim, buraya hür iradeleri ile gelmediler ve asimilasyonla göçe zorlanarak
bulundukları topraklardan koparıldılar. Dolayısıyla kardeşlerimizin gerek doğdukları,
gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir şekilde, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın hür
iradeleriyle seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu
kardeşlerimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mezalim ve zoraki göç ile karşı
karşıya kalmışlardır.
GEREĞİ YAPILMALI
Türkiye'de en az 350 bin çifte vatandaşın oy kullanacağı gerçeği bilindiği halde 35
sandık açılması son derece düşündürücü olduğunu vurgulayan Gençoğlu: "Yeteri
kadar sandık açılmaması ve sandıkların önünde yaratılan ciddi geciktirmelerden
dolayı bir çok soydaşımız hem kendisinin hem de çocuklarının geleceği için önemli
olan bu seçimlerde oy kullanamamıştır. Ve bu kardeşlerimizin getirilen çeşitli
kurallarla maalesef oy hakkı ihlal edilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi ve hür
iradeleriyle herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, ileride yapılacak seçimlerde oy
kullanabilmelerinin temini için başta BAL-GÖÇ olmak üzere, Federasyon ve
Konfederasyon nezdinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa
Konseyi Denetim ve İnsan Hakları Komitesi, Ulusal Azınlıkların Korunması
Sekretaryası, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu gibi uluslararası
kuruluşlara da başvurular yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz
ki bizlere demokrasi dersi verme çabasında olan, sözde insan haklarını savunur
görüntüsü veren, çoğu zaman gerçekleri görmekten kaçınan ve kulakları sağırlaşıp
duymaz hale gelen kuruluşlar, bu konuyla ilgili gereğini yapacaktır." dedi.
TÜRKÇE PROPAGANDA SERBEST OLMALI
Turhan Gençoğlu, "Bundan sonraki süreçlerde, Türkiye'de kurulacak sandık
sayılarının soydaşlarımızın tamamının oy kullanması için artırılmasını ve demokratik
bir seçim ortamı yaratılmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Gençoğlu, seçim
çalışmalarında Türkçe siyasi çalışmalara izin verilmesini talep ettiklerini de vurguladı.