Bursa
Çok Bulutlu
18.1°
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

TBMM'de torba teklif kabul edildi

Siyaset , 17 Temmuz 2020 Cuma, 09:36

İstihdama yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi ile koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan kısa çalışma uygulaması yıl sonuna kadar uzatılabilecek. Sürenin uzatılması Cumhurbaşkanı'nın tasarrufunda olacak. Cumhurbaşkanı, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin de uygulama süresini 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

TBMM'de torba teklif kabul edildi
Teklifte ayrıca, ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre; koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve iş veren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

YERSİZ YARARLANANLARA CEZA

Kanun teklifi, kısa çalışma ödeneğinden yersiz yararlanan iş yerlerine ceza verilmesini öngörüyor. Kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde iş yeri, sağlanan destekten yararlanamayacak veya yersiz yararlanmış sayılacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

SOMA'DAKİ MADENCİLERE KIDEM TAZMİNATLARI TKİ TARAFINDAN ÖDENECEK

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası sonrasında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) taraf olduğu redevans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe Maden Ocaklarında çalışırken kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden, kıdem tazminatlarını alamayanların tazminatları, TKİ tarafından ödenecek.

'DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU' KURULACAK

Komisyonda teklife ihdas edilen maddeyle 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a madde ihdas edildi. Buna göre; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla TBMM bünyesinde 'Dijital Mecralar Komisyonu' kurulacak. 17 üyeden oluşacak komisyonun üye dağılımı, siyasi parti gruplarının toplam sayısı içindeki yüzdelik orana göre belirlenecek.