Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Varlık barışında vergi avantajı! Son tarih 30 Haziran

Gündem , 20 Ekim 2020 Salı, 09:54

Meclis'e sunulan torba yasada yer alan 'varlık barışı' düzenlemesiyle yurtdışındaki ve yurtiçindeki kayıt dışı varlıkların kayıtlı hale getirilerek ekonomiye katılması sağlanacak. Daha önceki iki varlık barışının koşulları arasında vergi ödenmesi koşulu yer alıyordu. Yeni yasa teklifinde ise varlık barışından yararlanacakların herhangi bir vergi ödemesi gerekmiyor.

Varlık barışında vergi avantajı! Son tarih 30 Haziran
Geçtiğimiz cuma günü Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunuldu. Teklifin içinde 'varlık barışı' düzenlemesi de var. (Md.17) Yurtdışındaki ve yurtiçindeki kayıt dışı varlıkların, kayıtlı hale getirilerek ekonomiye katılması amaçlanıyor. Önceki iki varlık barışının koşulları arasında vergi ödenmesi koşulu da vardı. Barıştan yararlananların; varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 (7143 sayılı yasa) ve yüzde 1 (Gelir Vergisi Kanunu, Geçici Md. 90) oranında vergi ödemesi gerekiyordu. (7143 sayılı yasada, belirtilen süreden -31/7/2018- sonra barıştan yararlananlardan vergi isteniyordu.) Yeni yasa teklifinde ise varlık barışından yararlanacakların herhangi bir vergi ödemesi gerekmiyor. Varlık barışıyla ilgili en çok, 'beyan edilen varlıklarla ilgili sonradan bir vergi incelemesi yapılıp yapılamayacağı' konusu merak ediliyor... Yasa teklifinde bu güvence de yer alıyor.

YENİ VARLIK BARIŞININ AYRINTILARI

Yurt dışındaki veya yurt içindeki varlıklarını beyan edenlere 'vergi incelemesi yapılmayacağı' güvencesi veriliyor.

Varlık türleri: Varlık Barışı kapsamında; yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ülkeye getirilebiliyor. Türkiye'deki banka veya aracı kuruma 30 Haziran 2021'e kadar bildirilen söz konusu varlıklar, gerçek ve tüzel kişilerce serbestçe tasarruf edilebilecek. Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

SON TARİH 30 HAZİRAN

Yurtiçinde; (yurtdışı için sayılan varlıklara ilaveten) taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor. Yurt içi varlıkların bildirimi için son tarih 30 Haziran 2021.

Başvuru şekli: Yurtdışı varlıklar için Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirim koşulu varken, yurtiçi varlıkların ise vergi dairesine bildirimi gerekiyor.

İncelenmeme güvencesi: Yurtdışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesi veya yurtiçi varlıkların bildirilmesi nedeniyle 'vergi incelemesi yapılmayacağı' güvencesi veriliyor... İncelenmeme güvencesi yasa teklifinde; bu varlıklar nedeniyle 'hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz" şeklinde belirtiliyor. Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yurtdışı varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi koşulu gerçekleşmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

DEĞİŞİKLİK MÜMKÜN

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenecek bir maddeyle (Geçici Md. 93) varlık barışını düzenleyen yasa teklifi (Md.17) üzerinde, mecliste komisyonda veya genel kurulda değişiklikler de yapılabilir. Varlık barışının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra uygulamaya yönelik tebliğ de yayımlanacaktır. Söz konusu düzenlemelerin tümü üzerinden varlık barışını bu köşede ayrıca ele alacağımızı da şimdiden söyleyebiliriz.

KURUMLAR VERGİSİNDE 5 PUANLIK İNDİRİM

Hali hazırda kurumlar vergisi (KV) oranı yüzde 22 oranında hesaplanıyor. (K.V.K. Geçici Md. 10) Ancak bu geçici olarak; üç yıl için (2018, 2019 ve 2020) geçerli-uygulanan bir oran. Aslında kurumlar vergisi oranı yüzde 20. (KVK Md. 32) Dolayısıyla normalde 2021 ve sonraki yıllarda yüzde 20 oranı geçerli olacak... Yeni yasa teklifinde (Md.33) bu yüzde 20'lik oranın üzerinden de 5 puana kadar indirim yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor. Ayrıca yasa teklifinde; halka açılan şirketlere de kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak (beş dönem boyunca) uygulanacağına ilişkin bir hüküm de ekleniyor. En az yüzde 20 oranında halka arz koşulu da getiriliyor bu indirimin uygulanabilmesi için... Bankalar ve finans şirketlerinin bu 2 puanlık indirimden yararlanamayacağı da öngörülüyor yeni düzenlemede.

MİLLİYET