Bursa
Çok Bulutlu
15.5°
Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri

Virüs değil bakteri

Bursa , 16 Temmuz 2020 Perşembe, 12:47

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Soner Altun ve ekibi tarafından daha önce rastlanmamış yeni bir bakteri türü tespit edildi.

Virüs değil bakteri
BUÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı
öğretim elemanları, “Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. türlerinin
identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi”
konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesinde tespit edilmemiş yeni bir Pseudomonas türü tanımladı.
Çalışma hakkında bilgi veren Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun,
Türkiye’nin, gökkuşağı alabalığı üretiminde Avrupa ülkeleri arasında en yüksek üretim kapasitesine
sahip olduğunu ve bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla da balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerekliliğini vurguladı. 

TÜRKİYE’NİN 6 FARKLI BÖLGESİNDE İNCELEME YAPILDI
Prof. Dr. Altun, ekibinde yer alan Araş. Gör. Dr. Muhammed Duman ve Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin
Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu
yana Türkiye’nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışmaları yaptıklarını ve balıklarda hastalık yapan
birçok etken tespit ettiklerini kaydetti. Altun, uluslararası alanda ilk defa isimlendirilen
“Pseudomonas sivasensis” bakterisinin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı
“Systematic and Applied Microbiology” dergisinde de yayımlandığını söyledi.,


POLİFAZİK ANALİZLER İLE YENİ TÜR OLDUĞU KANITLANDI

Prof. Dr. Soner Altun, bakterinin bulunuş öyküsünü ise şöyle anlattı; “Bu bakteri türü, Su Ürünleri
Hastalıkları Anabilim Dalı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas’ta bir alabalık işletmesinden
Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu belirlenmiştir.
İspanyol araştırmacılarla yapılan işbirliği sonrası bakteri Pseudomonas sivasensis olarak isimlendirildi.
Bu etkenin aynı zamanda İsviçre ve Belçika’da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole
edildiği rapor edildi.”

AŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Altun, kültür balıklarında hastalığa neden olan farklı bakteri türlerinin bulunduğu ve bunların
tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Altun, bakteri türlerinin
tespiti sonrasında ise balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının
sürdürüldüğünü vurguladı.