Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Bakanlık duyurdu: 1453 personel alınacak Bakanlık duyurdu: 1453 personel alınacak

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21'inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2023 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22'nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlanını bulamayanlar ilin tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.