“Kadınları Anlama Kılavuzu Cilt.1” okuyan ise erkek!

Bu karikatürü siz de görmüşsünüzdür.

Ama tam tersi olanını ben göremedim.

Yani “erkekleri anlama kılavuzuna” ihtiyaç duyan bir kadın göremedim.

Çünkü erkekler çoğunlukla anlaşıldığının veya deşifre olduklarının farkında bile değillerdir.

Bu konunun zeka düzeyi ile değil, kadınların erkeklere göre daha güçlü olan hissetme ve sezme yeteneği ile ilgisi vardır.

Kadın ve erkek bedensel, duygusal, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönden farlı iki ayrı cinsiyettir. 

Aile içi sağlıklı ilişkilerin kurulabilmesi için hem kendimizin hem de eşimizin cinsiyet kaynaklı farklılıkların neler olduğunun tam olarak bilinmesi oldukça önemlidir.  

*Kadın ve erkek arasında duygu, düşünce ve davranış biçimlerinde beyin işleyişinden kaynaklanan benzerlikler ve farklılıklar vardır. 

Örneğin kadınların erkeklere göre karşısındakinin hislerini anlama becerisi daha yüksektir. 

Kadınlar, erkekler gibi çözümden çok anlamaya ve iletişimi devam ettirmeye yönelik yönleri daha güçlüdür.

Adres sorunca erkek “”100 metre sonra 1. Sokaktan sağa dön” derken kadın “az ilerde eczane göreceksin; duvar panolarından sağa dön” der.

Erkek, sayılara kadın ise resimlere odaklanır.

Kadın ve erkek beyni

*Duygu kontrol bölgesi kadınlarda daha büyüktür ve 1-2 yıl daha erken olgunlaştığı için kadın daha sabırlı daha uzlaşmacıdır. Soruna odaklanır; doğru yargılamayı yapar, dürtülerini kontrol etmeyi ve tepkisel olmaktan çok etkisel davranmayı daha iyi bilir.

*Kadın diğerlerinin mimik ve jestlerinden, ses tonundan, bakışlarından, duruşundan duygu ve düşünceleri çözmede erkeklere göre oldukça üstündür.

 *Tehdit, tehlike ve korku anlarında daha güçlü ve etkin olan erkektir.

*Kadınlar duygusal konuları ayrıntılı hatırlamada daha güçlüdür.

*Sorun çözen, stres yaratan sorunların çözümünde diğerlerinin bakış açılarının dikkate alınması erkeklerde daha güçlüdür; sorun çözümüne daha hızlı erişir. Kritik anlarda kadın panikleyebilirken, erkek daha soğuk kanlı davranabilir. 

* Dış tehlikeler karşısında kendi savunma güdüsünü harekete geçiren, saldırılara karşı daha duyarlı olan erkektir.

* Onaylanmaya karşı daha duyarlı olan erkektir. Erkekler ergenlik dönemlerinde yüz ifadelerini saklamayı daha etkin öğrenirler.

*Motivasyon merkezi daha güçlü olan erkektir. Motive olan, ödül peşinde koşan erkek bu konuda kadına göre daha öndedir.

*Duygusal süreçlerde olduğu gibi beynin fiziksel olarak olgunlaşması kadınlar, erkeklerden daha öncedir. Okuma yazma öğrenme hızı daha fazla kelime haznesine sahip olma, sözel yetenek kadınlarda daha güçlüdür.

*Karar alma sürecinde birisini dinlerken erkekler beynin sol kısmını daha çok kullanırken, kadınların her iki yarım küreyi de kullanabildikleri gözlemlenir. Yani erkekler mantığını öne çıkarırken kadında duygu öne çıksa da mantık hep devrededir.

*Kadınların çok parçalı ve çok boyutlu konuları ve işleri erkeklerden daha çabuk planlayarak sonuçlandırmaları mümkündür.   Örneğin düğün, cenaze, sekreterlik çok gibi çok yönlü ve karmaşık işleri daha hızlı ve etkili organize edebilirler.

*Kadın anlamaya ve empati kurmaya çalışırken, erkek ise konuyu analiz ederek hızlı çözüme yönelir.

*Kadınlar psikoloji, filoloji branşlarıyla daha fazla ilgili ve başarılıdır.  Erkekleri mekanik düşünmeyi gerektiren mühendislik alanlarında daha yoğun görürüz.

Üniversitelerin makine ve fizik bölümünde kız öğrenci oranı, psikoloji ve dil branşlarında erkek öğrenci oranı daha azdır.

*Erkeğin beynindeki sinir iletim hızının kadınlarınkinden % 4 daha fazla olması tepki verme süresinin kadına göre daha kısa sürede oluşmasını sağlar.  Binlerce yıl öncesinden avlanan ve savaşan erkeklerin hayatta kalmaya yönelik ani karar verme ve davranma hızları gelişmiştir.

*Kadınlar romantizm, aşk, şefkat, yakınlık ve konuşmaya eğilimlidir.

*Kadınlar eyleme daha geç yönelirler çünkü daha çok veri toplama eğilimdedirler.

*Erkekler daha yarışmacı, hükmetme ve saldırganlık gösterirler; bu yönleri testosteron yüksekliği ile de ilgilidir. Rekabete açıktırlar. Eyleme ve çözüme çabuk yönelirler.

Hormonlar

*Hem kadın hem de erkeklerde testosteron ve östrojen bulunur. Testosteron erkeklerde, östrojen ise kadınlarda daha fazladır.  

Östrojen hormonu kadınların daha şefkatli, sevecen ve annelik duygularını arttırır. Östrojen kadınları iletişime uyumlu ilişkiler kurmaya ve kurulmuş olanları koruyup geliştirmeye ve duygu paylaşıma yönlenmesine neden olur. 

Kızların ergenlik döneminde erkekler hakkında daha fazla düşünmeye, görünüşüne dikkat etmeye yönelmesi daha fazla gerilime duygulanmaya neden olur.

*Ergenlik döneminde ise erkekte daha fazla artan testosterondan dolayı spor yarışmaları, fiziksel şiddete eğilim, cinsellik konularına yönelir. Konuşma ve sosyalleşme isteği azalır.  

Testosteron, sayısal zeka artışına neden olur..

*Erkeklerde serotonin seviyesi kadınlara göre daha düşüktür. Bu durum davranış kontrolü anlık daha çabuk risk almayı kolaylaştırır.

*Kadınlarda daha yüksek olan serotonin seviyesi sosyal ilişkilerde daha anlayışlı olmayı sağlar. İletişim, yardımlaşma sosyal hizmetlerde daha etkilidirler.

*Dil gelişimi kız bebeklerde daha hızlıdır. Kekemelik benzeri konuşma bozuklukları erkeklerde daha yaygındır. Bir yaşında bir kız çocuğunun kelime haznesi aynı yaştaki erkeğe göre en az üç kat fazladır.

*Kadınlar Günlük ortalama 18-23 bin, erkekler 7-12 bin civarı kelime kullansalar da bu oranda mesleğin ne olduğunun bir önemi vardır.

*Kadınlar söylenenleri anlamada erkeklerden daha başarılıdırlar.