Katıldığım, "Etkili İletişim, Beden Dili ve Mikro Beden Dili" konulu bir tv programında sunucunun beni tanıtırken, "kişisel gelişimci, eğitimci/yazar" ifadeleri kötü his yaşamama neden olmuştu...

Kişisel Gelişimcilik'ten Ne Anlıyoruz?

"Kişisel gelişimci" deyince "işini bilen ve durumu fırsata çeviren, sürekli başarmayı, kazanmayı vermekten çok almayı önceleyen ve bencil yönü öne çıkan" kişiler akla gelir.

* Gelir dağılım adaletsizliğinin arttığı, devletlerin sosyal niteliklerinin budandığı, çalışanların köleleştirildiği, liberalizmin işsizliğe, yoksulluğa sürüklediği büyük kitleler içinde bulundukları açmazın gerçek nedenleri olarak kendi tembelliğinden, yetersizliklerinden kaynaklandığını düşünmelerini sağlayanlar kişisel gelişimcilerdir.

* Ülkemizde ve bireyciliğin yüceltildiği bu işin en yüksek piyasasının olduğu ABD dahil birçok ülkede kişisel gelişimciler oldukça büyük paralar kazanabilmektedirler.

* %100 Düşünce Gücü, Fakirsen Sebebi Sensin, Beynine Format At, Her Koyun Kendi Bacağından Asılır vb diyenler, yazdıkları kitaplar, terapi uygulamaları sayesinde "mutlu, güçlü ve başarılı" oldular, zenginleştiler. Ama kendilerine para akıtanları zenginleştiremeseler de iyi hissetmelerini sağladılar; onlara daha çok yaşam koçluğu yaptılar, daha çok kitap sattılar.

* Orta çağda inanç tacirleri, yeryüzünde mutlu olamayanlara gökyüzünde mutluluk vaat ettiler; cennetin anahtarlarını sattılar ve garibanların son paralarını gasp ederek kendileri bu dünyada cenneti yaşadılar

* 1789 Sonraları "özgürlük, eşitlik ve hürriyet" diyerek, orta çağın feodal yapısını darmadağın ederek demokratik burjuva devrimlerini hayata geçirenler tıpkı geçmişte olduğu gibi "özgür, eşit ama çaresiz" kitlelere umut satan tacirlerin adı "kişisel gelişimci" oldu. Yeni çağın umut satan papazlarının adı "kişisel gelişimci" oldu.

* Dünyada en çok satanlar listesinde yer alan, "Ferrarisini Satan Bilge" kitabı, seminerleri sohbetleri sayesinde zengin olan Rabin Sharma parlak zekasıyla uydurduğu öyküsü, etkili anlatımı sayesinde çok zengin oldu.

* "Ama hocam ben onun kitabını okudum, kendimi iyi hissettim; başkalarına da tavsiye ettim ve bu şekilde "best seller" olan kitabı okuyanı değil, yazanı zenginleştirse de her şeye rağmen kendimi iyi hissettim, bir çok konu hakkında farkındalığım arttı. Günlük olaylara bakışım değişti, duygusal zekam arttı vb" diyebilirseniz en azından daha gerçekçi olduğunuzu düşünür sizi ayrı değerlendiririm.

Bu şekilde düşünenlerin ve daha çok farkında olmak, birçok yetenekler elde etmek isteyenlerin oranının hiç de az olmadığını gözlemliyoruz. Onlara bir sözümüz yok.

* Mutsuz, başarısız ve güçsüzlüğünüzün faturasını içinde bulunduğunuz sisteme değil, kendinize kesersiniz ve kişisel gelişimciler, koçlar "mutlu, güçlü ve başarılı" yapmak için sizi bekliyorlar. Onlar nasıl mutlu, güçlü ve başarılı olduklarının hikayesini size sattığı kitaplar, verdiği meditasyon eğitimleri yogalarla anlatırken zaten zenginleşirler.

* Kişisel gelişimciler pandemi sürecinde işsiz kalanlar, işyerini açamayanlar için ne önerebilirler? Kapanan eğlence mekanları, tiyatrolar ve işsiz kalan sanatçılar, müzisyenler, intihar edenler onların mutlu güçlü ve başarılı olmaları için ne önerebiliriz?

* Bireyci olması sağlanmış bir insan, fakir güçsüz ve çaresizliğinin nedeni olarak kendisinin tembel, yetersiz olmasına bağlar.

* "Kişinin problemleri onun kifayetsizliğindedir" felsefesine inanan insanlar kişisel gelişim kurslarına gider, kişisel gelişim kitaplarını daha çok okur, "birileri başarıyorsa bende başarabilirim başaramıyorsam sorumlusu benim, sistem değildir" mantığını benimser.

* "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" diyen ve fırsatlar(!) sunan yapıda, hepimiz Vehbi Koç, Sabancı, Steve Jop, Bill Gates olabiliriz! "Her insan içindeki devi uyandırsa geride kalmazdı" felsefesi dikkatlerin dağılmasına neden olur.

* Kapitalizm, insanlara mutluluk, zenginlik, barış, özgürlük vaat eder. "Çalışırsan senin de olur" der. Milyonlarca işsizin yanında milyonlarca çalışan ve daha çok tüketerek borçlanmış iki yakası bir araya gelmeyen köleler haline gelirler.

* İnsanların kendilerini iyi hissetmelerinin ve umutlarının canlı tutulmasını ve uyuşturulmalarını sağlayan kişisel gelişimcilerin, yarattıkları beklentiler plasebo etkisi yaratır ve insanların umutlarını canlı tutulurken, "pozitif düşünen" yaşama olumlu bakan ama gırtlağına kadar borca batmış, sorunlarla boğuşanlara umut satmak iyi para kazandırmaktadır.

* Garibanlar üç beş hamle ile CEO olabileceklerine, uçup kaçabileceklerine inanırlarken sanki olmuşlar gibi bir his yaşarlar ki kendilerini iyi hissettiren umut tacirlerine daha çok bağlanırlar. Çünkü uyuşturulmuş beyinleri ile içinde yaşadıkları dünyayı kuyunun dibindeki kurbağa gibi görürler.

Ne Olması Gerekirdi?

Halbuki gelir dağılım adaletinin sağlandığı, eğitim, sağlık, barınma ve beslenme sorunlarının halledildiği, işsizliğin sorun olmaktan çıktığı ve insanların daha insanca yaşayabilme koşullarının oluşturulduğu sistemlerde insanların daha mutlu olabilmeleri, daha çok tüketmeyi, daha çok kazanmayı ve daha çoğuna sahip olmayı değil, daha çok yardımlaşma, paylaşma, sanat, spor, bilim, felsefe ile ilgilenmeleri olduğunu gözlemleriz.

Ruhsal, duygusal, zihinsel, bedensel, kültürel ve sosyal gelişim içinde olmakta amaç, daha çoğuna sahip olmak değil, daha verimli, üretken ve faydalı olmak değil midir? Bu tanımda bencillikten bahsedebilir miyiz?

Kişisel gelişim kavramına ne anlam yüklüyoruz?

Ancak kişisel gelişim kavramından ne anladığımız da önemlidir. Özellikle ruhsal yönden en sıkıntılı olduğumuz, duygusal stresimizin arttığı zamanlarda rahatlamaya ve ruhsal dayanıklılığı arttırmaya yönelik faydası inkar edilemeyen bir çok terapi teknikleri vardır.

İnsanların duygusal streslerini yönetebilmeye ve ruhsal dayanıklılığını arttırmaya yönelik bilimsel terapi uygulamalarına ihtiyacı hep vardır.

Şu an benim bu yazıları yazıyor olmam, konuya odaklanmam, sizlerin okuyacağını, kiminizin karşı çıkabileceğini, kiminizin faydalı bulacağını düşünmem beni motive etmektedir.

Ve kişiye göre değişen birçok terapi yöntemlerinden bahsetsek de yazmak, okumak, araştırmak ve faydalı olabileceğimi düşünerek yazıya odaklanabilmem de benim için bir terapidir diyebilirim.

Bu yazının zihinsel, ruhsal ve duygusal iyi oluş içine girmemi sağlamasını da bazılarımız "kişisel gelişim" olarak tanımlayabilir.

Kişisel gelişim deyince farklı anlamlar da yüklesek amaç bir fikir jimnastiği yapmaktı, zihin açıcı olmasını sağlamaya çalışmaktı.

Buraya kadar okuduysanız çok teşekkür ederim.