Sonuçların 26 Haziran'da MEB'in internet sitesinde yayınlanacağı sınavı değerlendiren karar.com yazarı Ali Barskanmay, sınavın belirleyicisinin Türkçe ve Türkçe'ye bağlı uzun metinli okuduğunu anlama soruları olduğunu söyleyerek "Türkçesi zayıf olan öğrenciler sadece Türkçe’den yanlış yapmakla kalmamış diğer derslerden de yanlış yapmışlar" dedi.

Barskanmay, yazısında şu ifadeleri kaydetti:

Bugün yapılan ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemini kapsayan LGS sorularını tek tek mercek altına aldık. Soruların tamamı müfredat dahilinde. Soruların dili çok net. Belirsizliğe neden olan sorular yok. Sorularda ikilem, çift cevaplılık müphemliği yok. LGS; Sözel ve sayısal bilgilerin harmanlanıp aynı anda hem sözel hem sayısal yeteneği kullanmayı sorgulayan sorulardan oluşan bir sınav olmuş. Her öncülün cevabı belirgin. Yanlış diyebileceğimiz soru yok.

Matematik soruları şu ana kadar yapılan sınavlarla mukayese ettiğimizde bu yıl en kolay sınav olmuş. Her yıl LGS’de belirleyici olan matematik soruları bu yıl belirleyici değil.

Sınavın belirleyicisi Türkçe ve Türkçeye bağlı uzun metinli okuduğunu anlama soruları olmuş. Türkçesi zayıf olan öğrenciler sadece Türkçe’den yanlış yapmakla kalmamış diğer derslerden de yanlış yapmışlar.

Soruların geneline baktığımızda Türkçe belirleyici olmuş. Hatta belirleyici olmanın ötesinde Türkçesi iyi olan öğrenciler İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Fen-Teknoloji ve Matematik derslerinde de başarılı sonuçlar çıkarmışlar.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Bey’in bu yıl LGS kolay olacak sözü Türkçe için geçerli değil. Üç dil bilgisi soruları dışında sorular okuduğunu anlamaya dayalı. Türkçe soruları üzerinden öğrencilerin zihin direncinin uzun düşünmeye ne kadar dayanıklı olup olmadığını ölçen sorgulamalar yapılmış.
Uzun metinli Türkçe soruları üzerinden öğrencilerin doğru davranışa sahip olup olmadıkları sınanmış. Soruların yüzde 40’ı bilgi, yüzde 60’ıdavranış ölçen sorulardan oluşuyor.

LGS’de belirleyici olan Türkçe soruları; dikkati, yoğunlaşmayı, duyguları, odaklanmayı, sabrı ölçen sorular. Bilmek ve bildiğini uygulamak. Bilmek ve bildiğinin üstüne sende bir şey koy. Bilginin ne işe yaradığını düşün. Hikaye, roman kısaca kurguya dayalı kitaplar okuma alışkanlığı edinen, ebeveynleri tarafından doğru davranış kazandırılan, duygularını kendi başına doğru yöneten öğrencilerin Türkçe sorularını daha doğru yaptıklarını görüyoruz. Acabası olmayan, kararlı, tutarlı kendisiyle barışık ve kitap okuma alışkanlığına sahip öğrenciler Türkçe'yi yapmaktan aldıkları motivasyon ile sayısal derslerinde de başarıları olmuşlar.

Söyleşi sırasında mikrofonu bozulmuştu! Söyleşi sırasında mikrofonu bozulmuştu!

Din Kültürü ve İnkılap Tarihi derslerindeki sorulara baktığımızda okuduğunu anlama ön planda. Her iki dersin temel bilgilerine sahip olmak da lazım. Uzun soluklu okuduğunu anlamaya sahip öğrencilerin doğruları daha fazla. Dersin temel bilgilerine, akademik diline sahip olmayı okuma ve okuduğunu anlama ile birleştirince başarıları yüksek olmuş.

Matematik, bu yıl ya bilinçli ya da böyle oldu tesadüfüne bağlı kolay sorulardan oluşuyor. Her yıl belirleyicisi olan matematik dersi bu özelliğini bu yıl kaybetmiş. Matematiğin temel bilgilerine sahip olan her öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor. Matematik yapamıyorum ön yargısı kırılmış oldu. Ya da bazı öğretmen arkadaşlarım kızabilir ama fetişizme dönüşen matematik normalleşmiş.

Fen-teknoloji dersi matematik dersine göre daha zor. Fen dersi de Türkçe okuduğunu anlamaya dayalı sorulardan oluşuyor. Uzun metinli soruları okurken dikkati dağılmayan, fen dersinin akademik temel bilgilerine ve okuduğunu anlamada zihin disiplinine sahip öğrencilerin fendeki başarıları yüksek olur. LGS’de Türkçe ve Fen başarısı birbirine paralel.

Özetleyecek olursak bu yıl yine Türkiye’de 90 soruda 90 yapan öğrenciler olacak. Sayıları yüzleri bulmayabilir bu öğrencilerin lakin olacak. Ortalama bir öğrenci, bildiğimle bir şeyler yaparım, düzenli
çalışma alışkanlığına ve düşünce disiplinine sahip olmayan öğrencilerin bu sınavda başarılı olma şansları zayıf.

LGS’de önemli olan puan değil sıralama. Puanlar soruların zorluk ve kolaylık derecelerine bağlı değişebilir. Ancak sıralamalar değişmez. Her öğrenci sıralamaya göre bir okula yerleşip yerleşmeyeceğini bilmeli.