MEB'in ücretsiz ders kitapları KKTC'de MEB'in ücretsiz ders kitapları KKTC'de

MEB'den yapılan açıklamada, 'Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır.' denildi.