Nöro: Beş duyumuz ile edilen bilgileri filtreleyerek algılar ve tecrübe ediniriz.

Davranışlarımız, sinir sitemi üzerinden kontrol edilir.

Linguistik: Beş duyumuz ile edinilen bilgiler sözlü veya sözsüz iletişim ile ifade ederiz.

Programlama: Edinmiş olduğumuz davranış ve düşüncelerimizi amacımıza uygun yeniden düzenleyebiliriz; programlayabiliriz.

NLP Nedir?

NLP, beyin kullanma kılavuzudur.

NLP, düşünmeden bilinçsizce otomatikleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranışlarımızı bilinçli hale getirerek, istendik hale getirebilmede kullanılan bir yöntemdir.

NLP, insanların çevrelerini algılayış biçimleri, tepkileri, nasıl iletişim kurdukları ve benimsedikleri davranış kalıpları üzerine yapılan araştırmalar üzerine çalışır.

NLP'de "modelleme" dediğimiz kendi alanında çok başarılı olmuş insanların nasıl bir yol izlediklerine odaklanır.

"Başarılı olan, nasıl başarılı olmuştur; hangi yolları takip etmiştir?"

NLP, eğitim, öğretim, iş hayatı, psikoterapi, siyaset, çocuk yetiştirme, sanat, danışmanlık vb uygulamalarında yetkinlik sağlar.

NLP varsayımları ve iletişim

*Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar.

Yaptım ama neden yaptım? Sor bakalım.

*İletişimin anlamı karşıdan aldığımız yanıtta gizlidir.

Karşımızdan istediğimiz yanıtı alamamak, iletmiş olduğumuz bilginin farklı anlaşılabildiğini gösterir. Bu durumda olumsuz tepki vermek, ısrar etmek, zorlamak yerine, daha farklı anlatım, farklı yaklaşımlar, istenilen sonuca ulaştırabilecektir.

*Karşımızdakinin direnç göstermesi, esnek olamamamız ile ilgilidir. İletişimin başarılı olması, farklılıkların dikkate alınmasını gerektirir.

*Harita arazinin kendisi değildir.

Her insanın dünyayı nasıl gördüğü ile ilgili farklı olabilecek bakış açısı vardır. Bu bakış açısı dünya gerçeklerine uymayabilir.

*Bir şey istediğin imkanı vermiyorsa, yeni bir şey dene.

*İletişimde hata yoktur, sadece geri bildirim vardır.

İletişim sonucunu gösteren geri bildirimler, yeni yöntemler uygulamamız gerektiğine işaret eder.

*İnsanlar değişebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara kendi içinde sahiptir. İnsanlar hedefleri doğrultusunda kendisini gerçekleştirebilecek öz kaynaklar ile donatılmıştırlar.

NLP ile Etkili İletişim Becerilerinin Kazanılması

1-Uyum sağlamak

İletişimin etkili olması, karşılıklı uyumun sağlanmasını gerektirir. Uyum benzerlikler üzerinden sağlanır. İlgi alanları yaşam tarzları, duygu, düşünce ve inançlarının benzer olması, aynı tür müzik, giyim ve maddi manevi düzeyde benzerlikler karşılıklı sempati duygusunun gelişmesini sağlar.

Uyum sayesinde yeni arkadaşlıkların kurulması iletişimin daha etkili verimli olmasını sağlar.

2- Benzeşme (aynalama) ile ayak uydurma

Kişinin kendi davranışlarını başka birine uyumlu hale getirmek için geliştirdiği bilinçli davranışlar. Onun gibi oturması, aynı kelimeleri kullanması, mimik, jest ve duruşunu benzetmesi yani onu aynalamasıdır.

Onunla aynı dilden konuşarak benzeştiğimizde uyum sağlarız. Sonuçta güven ve sempati geliştirirken, iletişimimiz daha etkili ve verimli olmaya başlar.

Aynalama (mirroring) iki şekilde gerçekleşir.

Sözsüz Sinyalleri Aynalama: Duruşumuz, gerginlik ve rahatlık düzeyimiz, nefesimiz, mimik ve jestlerimizi bilinçli olarak aynalayabiliriz.

Sözlü Sinyalleri Aynalama: Karşımızdakinin kullandığı sözcükler, konuşma hızı, cümle kalıpları gibi sözlü sinyalleri bilinçli olarak aynalayarak uyum sağlamaktır.

3-Önderlik Etmek (Leading):

Karşımızdaki insanı, uyum sağlama ve aynalama gelişen güven ve sempati duygusu ile istenilen hedefe ya da sonuca yönlendirme ona liderlik etmedir. Liderlik etmenin birinci şartı güçlü ve güvenilir bir uyum sürecinin yaşanmış olması gerekir.

Örneğin, ruhsal çöküntü içerisinde olan bir kişi ile halden anlayarak yapılan samimi bir sohbet ile uyum oluşturduktan sonra kişiyi kendisi için daha iyi hissedebileceği bir duruma yönlendirmek ona liderlik etmektir.

Özetlersek:

Uyum sağlama+ Aynalama+ Yönlendirme = İstendik Sonuca Ulaşma

Özellikle danışman-danışan iletişimin etkili olabilmesi sağlanması gereken ilk adım, uyum sağlamadır.

İkinci adım, benzeşmedir (aynalama).

Üçüncü adım, yönlendirme ve liderlik etmedir.

İnsanlar hissettikleri gibi davranırken, davrandıkları gibi de hissederler.

Birbiri ile anlaşan, sempati duyan iki insanı izlersek onların birbirlerini bilinçsizce aynaladığını gözlemleriz. Bu bilinçsizce gerçekleştirilen otomatik bir davranıştır.

Profesyonel kişiler etkili iletişim adına bilinçli olarak aynaladıkları kişiler ile daha iyi anlaşabilirler, daha çok güven ve sempati duygusu geliştirebilirler.

Reklamcılar hedef kitleyi etkileyebilmek adına, satışa sundukları ürünü sevilen, güvenilen, popüler kişilere, sanatçılara kullandırtarak satışta artış elde etmek isterler.

Siyasetçiler gittikleri yöre insanlarının geleneksel kıyafetlerini giyerler veya futbol takımlarının atkısını kullanırlar ve onlara benzeşmeye çalışarak güven ve sempati kazanmaya çalışırlar.

Ruh hekimleri, terapistler veya danışmanlar danışanları ile çıktıkları yolculuğun verimli geçmesi adına, uyum sağlamaları, aynalamaları ve yönlendirmeleri ile istendik sonuca ulaşabilirler.