25/3/2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici madde ile Türk ticaret, finans ve sanayi sisteminin altına bomba konulmuştur.

PANDEMİ nedeniyle kısıtlamalardan doğan hak kaybının telafi edilmesi maksadıyla hazırlandığı iddia edilen geçici maddenin telafi edilemeyecek kadar vahim sonuçlarına millet olarak hazır olalım.

Kanun yapıcı, ülkesinin ticaretinden, sanayisinden bir haber olursa böyle bir ucube yasanın çıkması kaçınılmaz olur.

Bu sığ bir kafaya göre 30 Nisan - 31 Mayıs arasında çek alacaklısının borcu, harcı, işçilik, enerji gideri yok, işleri yolunda, keyfi yerinde, çek borçlularının tamamı ise çeklerini ödeme gücü yoktur.

Hal böyle olunca 30 Nisan- 31 Mayıs arasında bankalara çek "ibrazını" yasaklarsın çek alacağını 1 Haziran'dan sonra tahsil et dersin.

Bu arada sanki ülkede her şey güllük gülistanlık gibi çekini ödemek isteyen dürüst ve basiretli insanlara da hayır ödeme diyeceksin.

PANDEMİ nedeniyle bir yıldır üretim ve ticaret dünyası büyük sıkıntılar yaşıyor ama çarkların durmaması ile her türlü fedakarlıklara katlanıp, ekonomideki yangının sönmesi için ateşe su taşırken, onları durdurup saçınızı tarayın demek hangi aklın ürünüdür?

Ömründe beş kişi çalıştırmamış, ballı mebus maaşlarını, yolluklarını, huzur haklarını, danışmanlık ücretlerini tıkır tıkır alanlar iş dünyasını sadece patrondan ibaret görürler.

Oysa ki; ortalama bir sanayicinin 300 fazla çalışanı ve büyük aile olarak bin kişinin üzerindeki nüfusa karşı taşıdığı sorumluluk vardır.

Nisan sonunda SGK'lar, Mayıs'ın ilk haftasında maaşlar, enerji faturaları ödenecektir.

Bir de üstüne üstlük gelen komşu düğünü değil, mübarek Ramazan Bayramı'dır.

Siz bütün bu ödemelerin kasada hazır olduğunu mu sanıyorsunuz ki; adamın hesabında karşılığı olan alacak çekini anlamını bilmediğiniz İBRAZ kelimesini yasaya ekleyerek tahsil ettirmiyorsunuz.

İş dünyası sizden çok daha akıllı, anlayışlı ve vicdanlıdır.

Çek alacaklısı çoğu zaman çek borçlusunun kredibilitesi sarsılmasın diye hesabında para yok olduğunu "kendisinden" öğrenirse çeke karşılıksız damgası vurdurmaz ve geri çekerek yeniden vadelendirir.

Sizler zaten var olan bu malumu şöyle ilan ederek iş yaptığınızı düşünmenizin mahsuru yoktur.

"Çek ibrazında hesapta para varsa ödenir, ibraz edilen çekin karşılığı yoksa karşılıksızdır kaşesinin vurulması 1 Haziran'a kadar bekletilir."

Sahi sizin bu kadar da aklınız basmıyor mu?

Türk sanayi ve ticaret dünyası çok krizler atlattı ama böylesine çarklarına taş koyan bir yasa ile karşılaşmadı.

İTO Başkanı BTSO Başkanı bu akıl tutulmasının değişmesi için gerekli adımları attığını ifade ettiler.

Bu hatadan dönülmelidir.

Reis bu yasayı önüne koyanlara, hesap bilmezlere hesap sormazsa yanlışlar devam eder.