(...)


Özetle kendimizi özel hissetmek bir ihtiyaçtır ancak bunun dozunun ne olacağı önemlidir.

Narsisizm spektrumundaki yeri 9, 10 olan aşırı narsist oranı, toplumlara göre değişse de %3 civarı bir orandan bahsedilir.

Narsisizm Spektrumu

Narsisizmi siyah-beyaz, hep hiç mantığıyla ele almak yerine soldan sağa doğru gittikçe artan derecelerden bahsetmek daha mantıklı olur.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yoksunluk Alışkanlık Ilımlılık Alışkanlık Bağımlılık

0, 1 seviyesi ilgi odağı olmaktan kaçınan kendilerini özel hissetmeyen silik yaşamın peşinde olanlar

En sağ uçtakiler 9,10 özel hissetme bağımlılarıdırlar, sürekli özel hissetmek ve diğerlerinden takdir, alkış beklerler. Onlar için "var olmak" demek "takdir edilmek, önemsenmek" anılmaktır.

İlgi bağımlısıdırlar. Takdirin olmaması varoluşlarının sonudur.

Spektrumun 2,3 ve 7, 8 bölgesi 0 ve 10 'un zorlayıcı katı bölgesinden uzaklaşıldığı alışkanlık bölgesinde duygular daha esnek, değişim ihtimalleri olanlar yer alır.

En sağlıklı aralık 4,5,6 arasındadır.

Her şey uygun dozundadır. Bu aralıkta geçici de olsa küstahlık olabilir ancak kendini özel hissetme duygusu saplantı halinde değildir.

Bu aralıkta insanlar başarılı, üstün olmanın canlı hayalini kurmaktan keyif alırlar. Ama tüm zamanlarını bu hayalleri kaplamaz. Sağlıklı narsisizm de bencillik-duyarlılık dengesi sorunsuzdur. Sağlıklı narsisizmin kalbinde büyük ölçüde sevme sevilme kapasitesi vardır.

Ön plana çıkmak için gayretleri olmaz, çıkmaktan çekinmezleri, çıktıkları zaman da diğer kişileri de kendileriyle beraber yükseltirler.

Yaşamlarımızın farklı dönemlerinde spektrumda sağa sola hareketler olur. Ergenlik döneminde kendine güven üst seviyelerdedir. Her şeye güçlerinin yeteceği hissi yaşarlar. Onlar acılarını, umutsuzluklarını abartırlar. Bu durum gelişim döneminde, kendi bağımsızlığına kavuşma öncesi gerekli cesaretin oluşmasıdır.

25 yaş altı narsisizmin en yüksek olduğu dönemdir.

Mesleğiniz Nedir?

Meslekler ve Narsisizm konusu yönetenler, liderlerin güç sahibi olma, takdir edilme, ünlü olma istekleri en yüksek olanlardır.

Ayrıca şovmenler, reality şov yıldızlarının yeri 9,10 dur.

Profesörler, din adamları, oyuncular, komedyenler, gazeteciler, performans sanatçıları, seminer ve konferans düzenleyenlerin 4-6 arasında en sağlıklı grupta yer alırlar.

Kütüphaneciler, müzisyenler en solda yer alan yönetenlerin tam tersine ilgi odağı olmaktan kaçınanlar olduğu gözlemlenir.

Özel Hissetmek ihtiyaçtır

Özel hissetme ihtiyacımızın duygusal stresimizin arttığı dönemlerde artması doğaldır. Korku, endişe, yalnızlık, üzüntü gibi duyguları yönetebilmek için kendimizi özel hissettirecek şeyler yaparız.

Tutunacak bir dal gibidir narsisizmin sağlıklı dozu.

Güzel giyinerek hem kendimiz hem de diğerleri tarafından güzel görünme, makyaj yapmakla, diğerlerine yardımcı olarak onların olumlu geri bildirimlerini almak özel hissettirir.

"Yardımseverlik mutluluğu" çoğu zaman özel hissetme ihtiyacımızın giderilmesidir.

Genelleme olmasa da bazen toplum için, diğerleri için yapılan fedakarlıkların sonunda elde edeceğimiz övgülerin nedeni haz duygusu özel hissettirir.

"Narsisizm kötüdür" genellemesine girmeden önce bilmemiz gereken; narsisizmin uygun dozu daha güçlü, başarılı ve mutlu olmamız için olumlu etkilidir ve gereklidir.

Uygun doz narsisizm sayesinde daha iyi bir eş, etkili bir lider ve daha cesur bir insan olabildiğimiz bir gerçektir.

Cana yakınlık, samimiyet, işe olumlu tarafından bakma, aktif hale gelme, canlanma gibi etkiler narsisizmin faydalı yönüyle ilgilidir.

Narsist yönü düşük kişilerin özel hissetmekten kaçındıkları gözlemlenir. İltifat karşısında sıkılma, oldukça başarılı da olsa kendisini hep eksik hissetme duygusu onların bir parçasıdır.

Narsistik seviye arttıkça ketumiyet artar

Narsistik seviyesi yüksek olanlar duygularını açığa vurmaktan kaçınırlar.

Korkan, üzülen, yalnızlık çeken, utanç duyan birisi görüntüsü yüzünden kabul göremeyeceklerinden korkarlar; artan korkuları onları daha çok kendilerini özel hissetmeye sevk eder.

Sağlıksız narsisizm zor aşılan bir huy değildir. Onlar duygularını paylaşmayı öğrendikçe daha sağlıklı olmaya başlarlar.

Yaşamımızın birçok alanında olduğu gibi Sağlıklı Narsisizm doğru dengeyi bulmaktan geçer. Narsisizm temelinde yatan soru ise, kendimizi ne kadar sevmeliyiz? Başkalarını ne kadar sevmeliyiz?

Psikopatlık ve Narsisizm

Aşırı narsistik, bencillik; empati özürlü agresif ve ahlaki değerleri ve kuralları hiçe sayma, soğukkanlı, duygusuz, narsistik olanlar aynı zamanda psikopat olabilirler.

Bütün narsistik olanlar psikopat değildirler ama bütün psikopatlar narsistirler. Psikopatların korku, kaygı, pişmanlık, üzüntü, endişe, suçluluk, vicdan azabı gibi duygu seviyeleri oldukça düşüktür.

Narsisizm Testi

Ne Kadar Narsistsiniz?

Kesinlikle katılmıyorum:1 P (puan)/ Katılmıyorum:2 P/ Kararsızım: 3P

Katılıyorum: 4 P / Kesinlikle katılıyorum: 5 P

1.İltifat almak beni rahatsız eder. ----------

2.Birinin yıldız gibi ön plana çıkıp ilerlemesi sinirimi bozar. ---------

3.Aday olarak ortaya atılmaktan hoşlanmadığım için çok fırsatlar kaçırdım (ör: terfi veya yöneticilik gibi). -----------

4.Bazen başkasının fikri benimkinden daha iyi olacaktır diye düşünüp kendi fikirlerimi beyan etmem. ----------

5-Diğer insanların görüşlerini genellikle kabul ederim. ----------

6.Diğer insanların benim hakkımda ne düşündüğü veya ne hissettiği konusunda kaygılanırım. -----------

7.İlişkilerimde ne istediğimi veya neye ihtiyacım olduğunu tam olarak bilmiyorum. -----------

8.Bana tercihimin ne olduğu sorulduğunda, çoğu zaman kararsız kalırım. -------

9.Bir ilişkide işler ne zaman kötüye gitse kendimi suçlarım. -----------

10.Çok fazla özür dilerim. ------------

11.Kendime güvenirim ama umursamaz değilim. -----------

12.İşler zorluda olsa pes etmem. -----------

13.elde etmek için daha fazla çalışmam gerektiğinde, başarılarımla daha çok övünürüm. -----------

14. Sınırımı bilirim, bu konuda kendimi kötü hissetmem. -----------

15.Bir durumun düzelmesini sağlayacaksa, hatalarımı memnuniyetle kabul ederim. ------------

16.Bir ilişkinin yürümesinde veya sekteye uğramasında her iki tarafında payı olduğuna inanırım. -----------

17.İnsanlar ukalalık yaptığımı söylediğinde kendimi dizginleyebilirim. -----------

18. Büyük hayaller kurmayı severim ama ilişkilerimi bu hayaller uğruna feda etmem. -----------

19.Almaktansa vermeyi tercih ederim. -----------

20.Aksilikler olsa da ben hep kendime güvenirim. -----------

21.İnsanları kolaylıkla yönlendirebilirim. ----------

22.Hak ettiğim saygıyı görmek benim için çok önemlidir. ----------

23.İnsanlardan hep beklenti içerisindeyimdir. ----------

24.Hakettiğimi alana kadar mutlu olmam. ----------

25.İçten içe daha iyi olduğuma inanıyorum. -----------

26.eleştirildiğim zaman aşırı derecede sinirlenirim. ----------

27. Bir ortamda fark edilmemekten üzülürüm. ----------

28.Gösteriş yapmaktan hoşlanırım. -----------

29.Güclü olmak çok istediğimdir. ------------

30.Pek çok kişiyle kıyaslandığında pek çok şeyde oldukça iyiyimdir. -----------

Test Değerlendirme:

Narsisizm Eksikliği (NE):1. Sorudan 10. Dahil toplam puanınız: ---

Sağlıklı Narsisizm (SN):11. Sorudan 20.Dahil toplam puanınız: ---

Aşırı Narsisizm (AN): 21.Sorudan 30. Dahil toplam puanınız: ---

NARSİSİZM SPEKTRUMU

-----------------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yoksunluk Alışkanlık Ilımlılık Alışkanlık Bağımlılık

Narsisizm Eksikliği (NE): İlk on sorudan aldığınız toplam puanınız 28-34 yada daha düşükse iyi durumdasınızdır. Narsisizm spektrumda 3 civarındadır.

Ancak NE puanınız 35 ve daha fazla ise: Öz saygının düşüklüğüne, kendilerini eşine vb adayan hiçbir şeyi hak etmediğine, bir şeyler yapma yetkilerinin olmadığına, karamsar olmaya, alçak gönüllü olmaya ve tedirgin, kederli ve alıngan olmaya yatkındırlar.

NE puanı 35 in üstünde olanlar "bana tercihim ne olduğu sorulduğunda çoğu zaman kararsız kalırım" diyebilirler.

NE puanı 35-41 olanlar, muhtemelen spektrumdaki 2 noktası civarındasınız.

NE puanı 42 ve daha yüksek ise spektrumda 1 noktası civarındasınız. NE puanı yüksek olanlar SN ve AN puanı çok yüksek olmayacaktır.

Sağlıklı Narsisizm (SN) 11. Soru İle 20 arası soruların puanları toplamı ortalama 39 dur ve spektrumdaki yeriniz 4 tür.

SN puanınız 43-46 ise narsisizm spektrumundaki yeriniz 5 tir.

SN puanınız 47 ve daha fazla ise spektrumdaki yeriniz 6 dır.

SN yüksek puan lalanlar yani spektrumdaki yeri 4-6 arasında yer alanlar: Sakin, iyimser ve neşelidirler. Yüksek özsaygı hayatta bir amacı olan disiplinli güven veren yakınlıktan duygusal samimiyetten zevk alan kendilerine değer veren ancak her şeye hak görmeyenlerdensiniz.

SN puanı 39- 47 ve daha fazla olanlar "büyük hayaller kurmayı severim ama ilişkilerimi hayaller uğruna feda etmem" "ukalalık yaptığım söylendiğinde kendimi dizginleyebilirim"

Aşırı Narsisizm (AN): 21. Sorudan, 30. Soruya kadar toplam puan ortalaması 27 olduğu görülür ve çoğu kişi sorulara katılmaz ya da kararsız kalır.

AN puanınız 35-41 ise narsisizm spektrumundaki yeriniz 7 dir.

AN puanınız 42 ve daha yüksek ise yeriniz 8 dir.

AN puanı 42 den yükseldikçe yeriniz 9 a doğru yönelir ki sürekli onanmak, beğenilmek istersiniz her konuda hep haklısınızdır. Kendinizi eşinizden ve çevresindeki çoğu kişiden üstün görürsünüz. Tartışmacı ve bencilsiniz. Duygularınızı (öfke ve korku) hariç belli etmezsiniz işyerlerinde çatışma yaşarsınız. "Ben diğer insanlardan daha iyiyim hakkım olanı alıncaya kadar tatmin olmam" sözleriniz sizi tanımlar.

*AN ler NE lerden daha sağlıklıymış gibi görünürler. Hayattan daha memnundurlar. Daha az ruhsal sorun yaşar, daha az depresiftirler. Ancak SN lara göre güçlü yönleri daha sönüktür egoları hassastır. Çabuk kırılır öfkelenirler. Övünürler, başkalarını suçlar, saldırır ve bu sayede kendilerini korumaya alırlar. Umursamaz tartışmacı tavırları yüzünden diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kuramazlar.

*Nadiren de olsa bazı insanlar hem AN hem de NE puanı yüksek olanlar içe kapanık öz güvensiz bir kişiliğin yanında öfke kıskançlık bencillik ile içe dönük narsisizmin özelliğini taşır. Bu özellikleriniz varsa karşılaştığınız başarısızlıklar yüzünden narsistik yönünüz bastırılmış olabilir.