Sevgi Hayvan Barınağı içinde 1200 hayvanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonun yapıldığı ve bırakın Bursa’yı Türkiye’de takdir edilen insani bir yapının ortadan kaldırılmasına hüküm vermek vekil müdür Ekrem Terzioğlu’nun işi ve haddi olamaz. 

Vekil Müdür bu tebligatı gönderirken de tek dayanağı hayvan düşmanı bir belediyenin düzmece zabıta tutanağını gerekçe olarak gösteriyor.

Liyakat sahibi bir müdür tebligat yaparken önce iddiaların gerçek olup olmadığını araştırır. 

Önce şunu öğrenin.

Orası bir hayvan çiftliği değildir, hayvan severlerin 15 yıl önce oluşturduğu ve Hayri gelene kadar herkesin destek verdiği ücretsiz bir hayvan barınağıdır!

Tek gerekçesi “Ben hayvanları ve o kadını sevmiyorum” olan Belediye Başkanı'nın keyfinin uygulayıcısı olunmaz.

Vekil Müdür Bey! 

Tarım, doğa, hayvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Kurum sorumlusu olarak o alanlarda ne gibi çalışmalar yaptınız? 

Sevgi Barınağı'na denetleme ya da ziyaret için gittiniz mi?

Hayatında kaç hayvan baktın?

Orada 1200 kimsesiz can var ve onları sokağa salın diyorsun. 

İlkokul öğrencilerinin oraya ziyarete götürülerek hayvan sevgisinin öğretildiğini biliyor musunuz?

Çevredeki insanların oraya akın akın yemek taşıdığını duydunuz mu?

Orada yapılan bakım, tedavi ve kısırlaştırma hizmetlerinde geçmeyen tek şeyin PARA olduğunu size söylediler mi?

Size oraya BŞB'nin veterinerlerinin gönderilmemesi konusundan da ihbarda bulundular, önlerini kestiniz hasta canları sonucunu bilerek müştereken ölüme terk ettiniz.

Mutlu musunuz?

Orası bir hayvan çiftliği değildir! 

Orası Hayri efendinin tapulu mülkü değildir!

Orası Hayri yokken de siz yokken de vardı ve sizlerden sonra da var olmaya devam edecektir.

Sizin de onun da orayı kapatmaya gücünüz yetmez!

Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz!

https://www.lifebursa.com/yazarlar/osman-gurcay-12/senin-capin-yetmez-hayri-62261