SON DAKİKA
Hava Durumu
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.

Türkiye'nin En Eski Okulu Hakkında...

Yazının Giriş Tarihi: 11.05.2022 17:14

Bilir misiniz ki şehrimizde Türkiye’nin en eski okulu yani Hocailyas okulu bulunmaktadır.  

Ben de bu okulun mezunlarındanım. Meğer biz Bursa’da tarihle iç içe yaşadığımızın farkında değilmişiz. Bu hafta 14 Mayıs.2022 Cumartesi günü saat 15'de okulun 554. Yıl kutlamaları okul bahçesinde yapılacaktır. Davetiye aşağıdadır. Okulumuzun bütün mezunlarını gururla beklediğimi ben de belirtmek isterim.

Fırsattan istifade 1957 yılında mezun olduğum okulumun tarihçesini yazımda paylaşmak isterim. Ama tarihçeyi incelerken bir başka özel durumla karşılaştım.

Okul müdürleri arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Mustafa Necati Ebcim, benim zamanımda da okulun müdürü idi ve 1943 yılından 1964 yılına kadar okul müdürü imiş, yani tam 21 yıl. Bu bir rekordur. Ne mutlu bana ki bu okulda okumuşum ve bu okuldan mezun olmuşum.

Benim sınıfımda olan bazı arkadaşlarımı da burada saymak isterim.

Dr. Nevzat Pehlivan, İrfan Karanfiller, Şakir ve Mahir Soyer (ikizler) Erkan Şen, hemen ilk aklıma gelenler, tabii kardeşim Yaşar (Yaser) Akçakoca da mezunlarımız arasındadır.

Okul, Zafer Plaza'nın hemen yanında, öğretmen evi ile yan yana bulunmakta ve yüzyıllardır devam eden eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Fazla bir şeyler yazmadan hemen tarihçeye geçmek istiyorum.

Okulun kurulduğu tarihlerde geçen Hoca ismi bugünkü manada Hoca değil de tüccar manasına gelmekte olduğunu düşünmekteyim.

TÜRKİYE'NİN EN ESKİ OKULU OLAN HOCAİLYAS ORTAOKULU

Bursa Vakıf Defterinde 1468  tarihli  Hocailyaszade  Mehmet Efendi Vakfı  adına kayıtlı olup, okulun ismi Müdafaâ-i Milliye Hocailyaszade Vakıf Mektebi olarak geçmektedir. Tapusu Hocailyaszade Mehmet Efendi Vakfı adına Kayıtlıdır.

Okulumuzun Banisi (Kurucusu) Hoca Mehmet Çelebi Bin Hoca İlyas (Öl. Cemaziyelevvel 915/1510) tarafından 1468 yılında vakfedilmiştir. 1468 yılından beri aralıksız (1855 yılındaki büyük depremde kısmen yıkılmış ve yeniden yapılmıştır) aynı mekanda ismi değişmeden eğitim öğretime devam eden TÜRKİYE'NİN EN ESKİ OKULUDUR.

Ekrem Hakkı AYVERDİ'nin Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II.Sultan Murad Devri kitabında "Hoca İlyas II.Murad devri ricalinden" olduğu kaydedilmektedir.

Kamil KEPECİOĞLU'nun Bursa Kütüğü Kitabının 2. cildinde kurucumuz hakkında şu bilgiler verilmektedir:

Hoca İlyas'ın oğludur. 1523'ten evvel ölmüştür. Hayatta iken Bursa'nın en zenginlerinden idi. Şehzade Şehinşah Çelebi ve diğer sultanlar şehriyelerini (aylıklarını) bundan alırlardı. II. Bayezid'in oğlu Şehinşah Çelebi1504 yılında Hoca llyas oğlu Hoca Mehmed Celebi'den 34.000 akçeyi asan bir miktarı borç olarak almıştı. Şehreküstü mahallesindeki Hoca İlyas Mektebi ve oradaki Mescidi bu zat yaptırmıştır.

Editörlüğünü Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay'ın yaptığı Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Bursa Kitabındaki makalesinde Prof.Dr. Mefail HIZLI okulu kurucusu için şunları aktarmış: "Daha şehzade (Yavuz Sultan Selim) iken 1504'te altı aylık 31.667 şehriyesini Bursa ipek mizanından almaktaydı. Trabzon valisi iken bile salyanesini (yıllık maaşı) Bursa mizanından almaktaydı. 1507 senesi Haziranında bir mektupla müteferrikalarından (hizmetinde bulan kişi)  Murad oğlu Mehmed ve sipahi oğlanları katibi Mehmet Çelebi'nin eline bir mektup vererek Bursa'da tüccar Hoca İlyas oğlu Hoca Mehmed Çelebi'den 40.000 akçe ödünç almış ve 20.000 akçesiyle kumaş aldırmıştır."

Bedri MERMUTLU ve Hasan Basri ÖCALAN'ın Tarihi Bursa Mezar Taşları -I Bursa Hazireleri kitabında okulumuzun banisi ile ilgili şunlar aktarılmaktadır:

 "Mektep Osmangazı ilçesi Şehreküstü Mahallesınde yer almakta idi. Mektep XV. yüzyılda Hoca İlyas oğlu Hoca Muhyiddin Mehmed tarafından yaptırılmıştır.

Mektebin haziresinde banisi ve yakınlarının mezarlarının bulunduğu, ancak 1933 yılında bu mezarlara ait taşların Muradiye bahçesine kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Mektep binası günümüzde Hocailyas Ortaokulu olarak hizmet vermektedir.

Okulumuzun Haziresindeki Mezartaşları:

*Hoca Muhyiddin Mehmed Çelebi bin Hoca İlyas, Mektebin banisi, Cemaziyelevvel 915/1510 (Taşı Muradiye Cami bahçesindedir)

*Ömer Çelebi bin Mehmed Çelebi, 932/1526 (Taşı Muradiye Cami bahçesindedir)

*Seydi Hacı Ahmed bin Seydi Ali, Zilkade 942/Mayıs 1536 (Taşı Muradiye Cami bahçesindedir)

*Hoca Mehmed bin Ahmed Çelebi, Muharrem 947 /Mayıs 1540 (Taşı Muradiye Cami bahçesindedir)"

Prof.Dr. Mefail HIZLI  Bursa Sıbyan Mektebleri Kitabında okulumuzla ilgili olarak şunlardan bahseder: "Mektep, ilk yapıldığı zaman, günümüzdeki gibi kagir olarak inşa edilmiştir. Mektebin kurşun örtülü bir kubbesi, ayrıca kiremit örtülü bir bölümü de vardı. Mektep 1842 yılında "iskanı adimü'l-imkan" olması sebebiyle toplam 1.496 kuruş 5 paraya tamir edilmiştir. Bu tarihten tam 3 yıl sonra 1845'te 1.500 kuruşluk harcamaya yol açan diğer bir tamir görmüş ve hizmete hazır hale getirilmiştir."

Prof.Dr. Mefail HIZLI  Bursa Sıbyan Mektebleri Kitabından şu bilgileri aktarır: "Mektebte görev alan muallimlere XVI. yüzyıl boyunca 3 ile 4 akçe arasında değişen yevmiye ödenmişti.1550'de 3 akçe ile muallimlik görevine getirilen Siyami Efendi'nin  1576 yılına kadar 25 yılı aşkın bir süreyle bu görevi sürdürmesi oldukça enteresandır. Mektep'te Hoca İlyas ruhuna hediye edilmek üzere 1 akçe yevmiyeli cüz-hanlığın yanında, Ali Çelebi Vakfı'ndan karşılanan cüz tilaveti de mevcuttur." 

1912-1914 yılları arasında zamanın Milli Eğitim Müdürü Cumalı Beyin teşvikleriyle Özel İdare tarafından şimdiki kullandığımız bina yapılmış ve okula MÜDAFAÂ-İ MİLLİYYE HOCAİLYASZADE VAKIF MEKTEBİ ismi verilmiştir.

Okulun bahçesinde bulunan Hocailyaszade Mehmet Çelebi ailesine ait mezar taşları 1933 yılında Okul müdürü Ali Ulvi BOYSAN tarafından kaldırılmıştır.

1948-1953 yılları arasında  Türkiye genelindeki okul isimleri  numaralandırılmasında dolayı Bursa Merkez 15.MEKTEP olarak isimlendirilmiş ve sonrasında   HOCAİLYAS İLKOKULU adını almıştır.

1943-1964 yılları arasında Okul müdürü olan Osman Necati EBCİM'in gayretleriyle 3 derslikli ek bina yapılmıştır.

1970 yılında okul müdürü Necdet UNAN zamanında okulun döşemeleri ve elektrik tesisatı yenilenmiştir.

1984 yılında okula atanan ilk bayan müdür Ülker ATAMAN zamanında okul yeniden elden geçirilmiş, tuvaletlerin yerleri değiştirilmiştir ve modern hale getirilmiş, koridorlar lambri kaplanmış, alt koridor parke taşlarla kaplanmış, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar alınmış ve daha birçok yenilik yapılmıştır.

1995 yılında göreve başlayan okul müdürü Selahattin AZAK 'ın gayretleriyle okula doğalgazlı kalorifer tesisatı kazandırılmış, anasınıfının tüm mefruşatı değiştirilmiş, alt sınıfların döşemeleri yenilenmiştir.

Yapılan başarılı çalışmalar sonucu 1993 yılından itibaren okul aranılır bir hale gelmiş ve mevcudu hızla artmaya başlamıştır. Buna paralel olarak okulun başarı grafiği hızla yükselmiş Anadolu liselerine büyük oranlarda öğrenci vermiştir 

1997-1998 öğretim yılında okul ilköğretim okuluna dönüşmüş ve ismi HOCAİLYAS İLKÖĞRETİM OKULU olmuştur.

2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren de HOCAİLYAS ORTAOKULU olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

2002- 2003 eğitim –öğretim yılı sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zafer Plaza yönetim kurulu arasında imzalanan protokol sonucunda okulun restorasyonu yapılmış, ayrıca tuvaletler tamamı ile yenilenmiştir.

2019-2021 yılları arasında okulumuz Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restore edilmiş olup eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir.

"İstanbul'un Çeşmeler" isimli 2 cilt meşhur eserin üellifi İbrahim Hilmi TANIŞIK,

Cemal Nadir GÜLER  de okulumuzda görev yapan muallimlerdendir.

Yine Türk Sümerolog Muazzez İlmiye ÇIĞ Hanımefendinin babası Hafız Zekeriya İTİL de 1924-1930 tarihlerinde muallim ve baş muallim olarak görev yapmıştır.

Buna ilave olarak  sinema ve dizi oyuncusu Mahmut Cevher annesi Havva Nevval CEVHER 1964-1968 yıllarında okulumuzda muallim olarak görev yapmıştır. 

Okulun şimdiye kadar çok seçkin insanlar yetiştirdiği bilinmektedir. Bunlardan bazıları Eski Milli Eğitim Bakanlarından Orhan Cemal FERSOY, Eski Milli Savunma Bakanlarından Ümit Haluk BAYÜLGEN , Eski Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Kara Kuvvetleri Komutanlarından Nurettin ERSİN dır.

Birçok devlet adamı ve sanatçı bu okuldan yetişmişlerdir. O sanatçılardan biride Türk karikatürist, tiyatro ve sinema oyuncusu, gazeteci 1941 yılında okulumuzdan mezun olan Altan ERBULAK tır

Ayrıca  Eski Haydarpaşa GATA Başhekimlerinde  Prof.Dr. Çetin GÜRLER  1944 yılında okulumuzdan mezun olanlar arasındadır.

Halen ilimizde görev yapan birçok iş adamı doktor, avukat, öğretmen okulumuz mezunlarındandır.

Halen müdür olan Hülya Ayvaz da 2014 yılından beri müdürlük yapmaktadır.

Tarihi bir okul olan Hocailyas okulu hakkında aşağıdaki internet adresinde daha da fazla bilgi bulunmaktadır.

 https://hocailyasortaokulu.meb.k12.tr/

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Mudanya'da emlak vergisi faciası

16.05.2022 17:26
Bugün yani 16.Mayıs.2022 Pazartesi günü büyük bir şevkle işyerime geldim. Fazla gecikmeden devlet ve belediyelere karşı görevimi yerine getireyim diye emlak vergisini ödemeye karar vermiştim. Osmangazi belediyesi ve Nilüfer belediyesine olan Emlak vergilerini ödedim.  2021 yılına göre Ortalama

İpekiş Yatırım Bitti Ama...

05.05.2022 13:31
(...) Yıllar geçiyor. İpekişteki yatırımı bitirdik. Tabii yatırımlar bitmez. Daima yenilemeler olur. Çok üstün kalitede belli bir miktarda üretim yapıyoruz ve çok ama çok iyi kazanıyoruz.  1988 yılları idi zannediyorum. İş Bankası İştirakler Müdürlüğü'ne Adnan bey getirildi. Adnan bey daha

İpekiş Yatırım bitti ama... (II)

27.04.2022 09:23
(...) Bu arada da yünlü sanayii finansmanında bir devrim yaptık. Yünlü sanayii normalde 1,5 senelik stokla çalışır. Çünkü ana hammaddesi olan Merinos yünü taaa Avustralya'dan gelir ve borsa malıdır. Fiyatları da borsada belirlenir.  Tükiyede alışılmış olan bir sistem var. Yıllık veya altı

İpekiş Yatırım Bitti Ama...

18.04.2022 13:56
Bir gün gazetelerde bir haber! İpekiş yıkılıyor, yerine gökdelen şeklinde bir otel yapılacak….. O dönemde yine çok sevip saydığımız, şimdi rahmetli olmuş olan Belediye Başkanı Ekrem Barışık, İpekiş'in yerini uygun bulmuyor ve bir proje yaptırıyor. Bizim haberimiz yok. Yarışma ile yapılan projeyi d

Evren kumaşı & Vali kumaşı

13.04.2022 14:42
1980 ihtilali seneleri anıları da bitmek bilmiyor. Bunların bazısı güzel, bazısı acılı, bazısı ise eğlendirici. O yıllarda İpekiş yeni yatırımlarla kalitenin zirvesine çıkmış, sıkıyönetim bölge komutanı (sonradan 28.Şubat postmodern darbeci general) çok beğendiği bir siyah kumaş topunu ayırtmış ve "

Don gömlek ihracatı!

05.04.2022 10:14
İpekiş olarak yatırımları yaptık. O zamanlar, Devlet Planlama Teşkilatı yatırım yapanların yükümlülüklerini tamamlamasını çok dikkatle takip ediyordu. Biz ilk ihracatımızı yaptık ama ihracat taahhüdümüz çok fazla. Nasıl tamamlayacağız diye düşünüyoruz. Ben harıl harıl bütün mevzuatı karıştırıyorum

Sıkıyönetim komutanına karşı

28.03.2022 10:32
1980 yılı 12 Eylül darbesi olmuş, daha önce anlattığım gibi ben eski asteğmen gömleği ve Anadol arabamla istediğim gibi gezebiliyordum.  Sıkı yönetimden emirler yağmur gibi yağıyordu. Bu arada mahkemeler ve idamlar da devam ediyordu. Herkes pusmuş, susmuş, sus pus olmuş, ister istemez verilen

Bir tekstil fuarı anısı...

18.03.2022 12:23
Artık İpekiş anılarını biraz karışık tarihlerle gireceğiz.  1984 yılı idi. Frankfurtta bir moda, tekstil ve kumaş fuarı olacaktı. Sevgili genel müdürüm Barlas Sumer, o seneki fuar programına benim de gitmemi uygun gördü ve yönetim kurulundan Frankfurt fuarına gitmem için karar çıkarttı. Artık

İpekiş ve yeni yatırımlar

04.03.2022 12:43
İpekiş'e girdiğim zamanki İpekiş'in durumunu anlatmıştım. Türkiyenin en eski ve en meşhur firması ama makineler o kadar eski ki, üretim nasıl bu kadar kaliteli oluyor, insan şaşıyor. Burada insanların kurum kültürü ve dededen toruna bu işletmede çalışmaları diye düşünüyorum. Çatılar çökmüş, daha

Zaparog Kazakları ve Yeniköy Baskını

25.02.2022 16:06
Ukrayna'da başlayan savaş tarihte Türk Kazak ilişkileri hakkında okuduğum kitapları ve Türk denizcilik tarihinden sayfaları anımsamama sebep oldu.  Artık bunları anımsamak veya detaylı bilgi de bulmak çok kolay. Google amca sayesinde. Aşağıdaki bilgilerin bir kısmı benim hafızamda kalanlar, b

İpekiş ve Türkiye Yünlü Sanayi'ne teşvik

22.02.2022 11:32
İpekiş yıllarından bahsediyorduk, 1980 yılları ve ihtilalle ilgili kısımlara daha sonra devam edeceğiz ama o yıllarda dikkatimi çeken bir çalışmayı burada anlatmak istiyorum.  Eski Türkçe’de uzun, ince ve dayanıklı anlamına gelen merinosun yapağısı beyaz altın olarak adlandırılmaktaydı.&n

12 Eylül'de sokağa çıktım!

15.02.2022 14:58
Bir taraftan İpekiş'te yatırımlar devam ediyor, diğer taraftan ülkede anarşi almış başını gidiyor ve bir sabah kalktığımızda Kenan Evren'in konuşmaları ile uyandık. Darbe olduğunu, sokağa çıkmanın yasak olduğunu ve kuralları söylüyordu.  Birkaç gün içinde de ortalık güllük gülistanlık olmuştu.

Vegas tepelerini bilir misiniz?

07.02.2022 14:28
İpekiş'te son süratle yenileme ve yeni yatırımlara başlamıştık. Tabii özellikle yatırım safhasını yaşamış, yatırımlarda çalışmış tecrübeli teknik insanları da işe almıştık. Bunlardan birisi de Ekrem Araz idi. Ekrem Araz, 1953 yıllarında Kore’de bulunmuş, savaşmıştı. Bu sebeple de sinirleri çok sağla

1970-80'lerde şirket kurulması

31.01.2022 16:59
Önceki yazılarımda 20'den fazla anonim şirket kurarak iyi bir birikim yaptığımdan bahsetmiştim. Hem de kendim bir başka işyerinde çalışırken. Şirket kuruluşunda ne gibi zorluklar ve benim yaptığım kuruluşlarda ise ne gibi özellikler vardı ki ben şirket kurabiliyor, şirket kuruluşunda tercih e

Anadol Uçar Gider - 2

25.01.2022 16:57
ARTIK GELELİM ANADOL'UN UÇUP GİTMESİNE Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ecevitin iktidara gelişi ile birçok özel sektör firması devletleştirildi. Kömür madenleri de devletleştirildi. Bize Soma'nın o kaliteli kömürü bazan geliyor, bazan gelmiyordu. Kömür nakliyecisi Celal Kahraman (kendisi vefat etmiş

Anadol Uçar Gider - (1)

18.01.2022 11:54
Ben 33 yaşında iken İpekiş'te muhasebe müdürü olmuş ve bir ekiple büyük bir atılım yapmıştık. Yaşlardan biraz bahsedeyim. Genel Müdür 40 yaşında, Genel Müdür Muavini 49 yaşında, Personel Müdürü 54 yaşında, diğer bütün şefler 28 yaşında idi.  İpekiş fabrikası yakıt olarak kömür kullanıyordu. O

İpekiş Başlangıç

06.01.2022 03:44
İpekiş Mensucat T.A.Ş. hayatımda unutulmayacak izleri olan bir firmadır. Sabri Beyin yanından ayrılmaya karar verdiğimde, İpekiş yeni bir yapılanmaya girmişti. Rahmetli Akif Madaralı bana İpekişte çalışır mısın dediğinde bu yeniden yapılanmadan da haberim vardı.  Genel Müdür Barlas Sumer, Genel

Termo Ticaret Dönemi 1978

30.12.2021 03:46
Geçen yazımda, Sabri Timurhan ile karşılaştığımı yazmıştım. Sabri Timurhan Bursa'nın o zamanlar, eski otobüs işletmesi müdürü olarak ve Maysan A.Ş.'yi kuran adama olarak tanınıyordu. Okurlarımızı ilgilendiren bir başka konu ise kendisinin o sarı Mercedes otobüsleri alan ekipte olmasıdır.&nbs

İPSAN - 1972-76 yıllarından anılar

21.12.2021 10:44
Hayat hikayesi ile ilgili anıların İpsan bölümünü paylaşıyorduk. Peki o yıllardaki çalışma şartları ve araç-gereç, işçiler ve çalışma arkadaşları ile ilgili ve de özellikle mobbing konusunu da paylaşmak isterim.  İpsan’a girdiğim gün İstanbul İTİA'dan bir arkadaşımla karşılaştım. Cev

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve İpsan 1972-1976

10.12.2021 11:05
Bir önceki yazımda 1972 yılında İpsan Sentetik İplik Sanayi A.Ş.'ne geçtiğimi yazmış ve özellikle Feridun Şahin'den bahsetmiştim. 1927 doğumlu Feridun Şahin, bana göre iyi bir idareci idi. Bildiklerini de öğretmekten çekinmeyen, çok çalışkan bir insandı. Burada bir resmini paylaşıyorum. Kendi

Merinos'ta son günler 1972

06.12.2021 12:35
Sümerbank Merinos, bana herhalde en az 4-5 yıllık bir tahsilde öğrenebileceğim bir takım bilgiler, eğitim bilgiler verdi. 3568 sayılı yasadan 20 yıl önce tek düzen hesap planını öğrendim. Uyguladım. Dünya yapak piyasasını öğrendim. Tekstil ve floş piyasası hakkında bilgiler edindim. Okulda öğr

1971 yılındaki Bursa Sanayii'nden hatırladıklarım

29.11.2021 12:40
1971 yılında ben Merinosta iken Bursa Sanayii nasıldı acaba diye düşündüğümde hatırladıklarımı buraya yazmam iyi olacak zannediyorum. 1- Muhakkak ki Bursa'nın en büyük fabrikası Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi idi. Çalışan sayısı 3500 civarında idi. Bursa'nın sanayii, ticareti ve hatta

Merinos'ta nişan da yapılırmış!

23.11.2021 11:31
1971-1972 yılları Merinosta hakikaten çok ama çok dolu geçti. Sanki yeniden bir üniversite okuyordum. Dünya ve Türkiye'de yünlü sanayiini, yapak ve yün piyasasını, Avustralya borsasını, nasıl çalıştığını öğrendim. Bir önceki yazımda belirttiğim gibi bir nebze olsun tekstil ve filoş piyasasını dış

Merinos Müessesesi 1971

20.11.2021 09:43
Merinos fabrikası temeli Atatürk tarafından atılan fabrikalardan biri. 1938'de açılmış. Ama Türkiye'nin kesinlikle ilerisinde bir fabrika. Modern yönetim, muhasebe, finansman, bütçeleme yani o güne kadar okullarda okuduğumuz her konu, en iyi şekilde var ve uygulanıyor. Daha önce söylediğim gi

Askerlik bitti, iş hayatı başladı...

11.11.2021 15:41
İzinden döndükten sonra Yüksekova'da bölüğü önce İzmirli Asteğmen Temel beye devrettim. (Nasıl İzmirli ve nasıl da ismi Temel, hayret ediyorduk, Karadenizlilikle hiçbir ilgisi olmayan hukuk mezunu bir İzmirli idi.) Personel şubeye bakmaya başladım. Günlerden bir gün, ama soğuk mu soğuk bir gün

Lejyondan izin

05.11.2021 10:29
Askerlik anılarını bitirelim diyoruz ama yine de yenileri ve bağlantıları çıkıyor. Çok da enteresan olduğu için ister istemez paylaşmak durumunda kalıyorum. Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi askerliği de asker gibi ve en iyi şekilde yapmayı ana gaye edinmiştim. Bu yüzden bir çok arkadaşım

Bulgaristan seyahati ve Covid

01.11.2021 15:08
Bu hafta yazıyı geciktirdiğimin farkındayım. Ama ne yapalım ki araya bir Bulgaristan seyahati girdi. Uzun zamandır Bulgaristan'a gitmemiştim. Bir gideyim bakalım acaba neler oluyor, doğduğum topraklarda dedim. Dedim de Bulgaristan'a sefer yapan otobüs firmaları birden fazla. Bir tanesinde 4 yerin

Tünel makinesi ve Bursa

19.10.2021 15:04
Dün akşam, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir gazeteciler ve yazarlar gurubu ile görüşme yaptı. O gurubun içinde ben de vardım. Konu döndü dolaştı ve T2 Tramvay hattına, hastaneye uzayacak metro ihalesinin iptaline ve de Üniversiteden Görükle'ye yer altından uzatılacak metro hattına

Çanakkale'deki Agora Meyhanesi kapanmış

15.10.2021 17:04
Geçen hafta, en küçük baldızımın üniversite son sınıftaki kızını Çanakkale'ye yurda yerleştirmek üzere gittik. Çanakkale'de kaldığımız iki gün içinde yarım asırlık anılar canlandı. Gençliğim aklıma geldi. 18 yaşın ataklığı ve ilk işim, Çanakkale'ye ilk gidişim gözümün önüne geldi ve de Agora meyhane

Muhasebe-denetim ve fare ilişkisi

13.10.2021 15:34
Efendiiiim, bu hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günü üç tam gün bağımsız denetim konusunda yapılan bir seminere, bir çok yeminli mali müşavirle birlikte ben de katıldım. Yani bu yaşta hala derse devam ediyoruz. Akşam, eve geldim. Bugün de torunlarım bizde idi. Onlarla hasret giderdik. 7 yaşındaki t

Kabadayılar & Pavyonlar

06.10.2021 15:46
Hepimiz eski günlerde kabadayılarla, mahallenin ağabeyleri ile ilgili yazılar okuduk. Bir kısmını mahallemizde tanıdık. Eski günler bir başka idi diye düşünürüz. Bu konuyu da gündemime alayım dedim. Anlatılan ve yazılanlara göre eski kabadayıların her biri özellikle kahve işletirdi. İş

Siz Dağlıca'ya yayan gittiniz mi?

27.09.2021 14:37
Hani şu meşhur Dağlıca. En son PKK baskınından sonra asker işi çok ciddi tutarak ülkeden PKK'yı temizlemek için harekete geçtiği baskının olduğu Dağlıca. Ben malum, askerlik mi yapıyorum, çizgi roman kahramanlığı mı şeklinde düşünmeyin. Hakikaten askerliği çok ciddi olarak yapıyorum. Kitap oku

Çift tabanca mı çift maske mi?

21.09.2021 14:06
Hayat hikayemizden kesitleri siz sevgili okurlarımıza sunmaktayız. Bugünlerde askerlik anılarım yazı konusu. Halen de Hakkari'deki askerlik günlerimi paylaşmaktayım. Bunları okuduğunuzda ne kadar nişancı olduğumu, kovboy gibi colt tabancası taşıdığımı yazıyordum. Bir ikinci merakım tavla

Hakkari'de askerlik günleri - 2

16.09.2021 15:21
(...) Ağır Silah Bölük Komutanı oldum. Hem de asteğmen iken. Enteresan. Bölüğümde, tüfekler Kırıkkale, otomatik tüfekler Hoçkis-Brün, makineli tüfekler su soğutmalı Vickers Armstrong. Tabancalar, altıpatlar kovboy tabancası ve markası Colt. Baktığımız zaman bütün malzemeler Birinci Ci

Bursa'nın metro derdi!

13.09.2021 15:13
Dün ve bugünkü yerel basında yine hastane metro inşaatının başladığından, Ulaştırma Bakanlığı ödenekleri zamanında vermezse metro inşaatının yine durabileceğinden bahseden yazılar yayınlandı. Diğer yandan T2 hattının da hala tamamlanmadığı bütün Bursa'lıların malumudur. Biz de burada malumu il

Hakkari'de askerlik günleri

09.09.2021 10:07
Türkiye'de erkeklere askerlik günlerini sorarsanız, insanları kolay kolay susturamazsınız. Maalesef beni de susturamazsınız. Ama ben biraz maceralı bir askerlik yaptım. Piyade okulunda paraşüt kurasına girmek istedim. Olmaz dediler. Peki dedim ve bir çektim ki Hakkari. Bana olmaz

Askerlik mi? Askeri Mahkeme mi?

07.09.2021 11:58
1969 senesi İstanbul İTİA bitmiş, İÜ-İF İşletme İktisadı Enstitüsü de bitmiş, dolayısıyla askere müracaat zamanı gelmiştir. O tarihe kadar, askerlik şubesinde herhangi bir aksilik olmamış ve askerlik tecilleri zamanında halledilmiştir. Bursa Muradiye Askerlik Şubesi'nde o zaman unutmadığımız b

Bir gemi batırdık!

31.08.2021 17:08
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıldan baktığımızda biz çok yaşlı insanlardan biriyiz. Bana doğum tarihimi soranlara 20'inci yüzyılın ilkyarısında doğdum diyorum. Haksız mıyım, kesinlikle haklıyım. Çünkü 1945 doğumluyum. O tarih de yirminci yüzyılın ilk yarısına denk gelir. Yani ben ve ben

Deli midir nedir?

26.08.2021 16:35
Daha önce yayımlanan NASIL ARTİST OLAMADIK başlıklı yazımın ikinci kısmında DUBLAJ SANATKARI OLACAKTIK AZ DAHA başlığı altında Mustafa Karabasmaz'dan bahsetmiştim. Mustafa Karabasmaz sonradan şizofreni geçirmişti. Maalesef Samsuna dönmüştü. Yıllar sonra vefat ettiğini duymuş, nasıl olduğu k

Prens Sait Halim'i bilir misiniz?

24.08.2021 09:55
1967 senesinin başları. Yarım günlük bir işte çalışıyorum. İşyeri sahibim Semih Özgür, uçak mühendisi, bir çok yabancı firmanın temsilcisi. Birkaç lisan biliyor. Hatta iş yerinde bazan 9 ayrı lisan konuşuluyor. Semih bey , 50 yaşında iken çok genç yaşında vefat etti. Allah rahmet eyles

Nasıl artist olamadık?

23.08.2021 12:29
1963 yılında Ticaret Lisesi bittikten sonra Etibankta (şimdiki Türkiye Elektrik Kurumunda) çalışmaya başladım. Yüksek tahsil yapmama imkan yok. Ama o zamanki insanlar mı daha iyi idi, yoksa bizim gibi elemanları özel olarak takip mi ediyorlardı bilemem. Çalıştığım müessese müdürü Cemal Külahlı

1954 yılında ilkokula gidiş

19.08.2021 13:37
Yıllardır okuyorum, görüyorum ve bakıyorum ki, Heykel Postane ve Mahfel taifesi yazıyor. Bir kısım anılarım canlanıyor ama bu yazar çizer takımı bilmiyor ki ben o taraflardan değilim. Ben Bahar mahallesindenim. Benim anılarım biraz acıbiber soslu. Bilir misiniz? Dünya 13-14 yılda bir

Bir yıldız kaydı dersiniz!

16.08.2021 09:53
Bu hafta biraz iş ve meslekle ilgili yazı yazalım dedik. Sizce nasıl olur acaba? Benim mesleğim muhasebecilik-yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim. Çok çok güzel bir meslek. İşinizi sevdiğinizde sonsuz derecede zevk alacağınız bir meslek. Bir takım firmalarla iş yapıyorsunuz. D

Bir zamanlar THK ve planörcülük üzerine

09.08.2021 13:49
Son orman yangınında Türk Hava Kurumu, şerefli mazisinin aksine yönetim beceriksizlikleri, çalınma, çırpılma ve görevini yapamama gibi konularla önümüze geldi. Oysa bizim çocukluğumuzda Türk Hava Kurumu bu ülkenin gurur kaynaklarından biriydi. Benim Türk Hava Kurumu ile ilişkim 1956 yılında başla

Güzel yazan ve konuşan istatistikçiler

05.08.2021 16:48
Efendiiiim, Bugün, sabah, sevgili dostum Osman Gürçay'ın yanına uğradım. Niçin biliyor musunuz? Çok övdüğü, sitayişle bahsettiği Sayın Vecdi Aksakal'ın kitabını okumak için, almaya uğradım. Tam kahvemizi içerken Osman beyin telefonu çaldı. Arayan Necmi Gürsakal. Ben de selamımı i