Lifebursa.com - Bursa ve Türkiye'den son dakika haberleri
Tuğba Mercan
Tuğba Mercan
tuğbamercan@lifebursa.com

Ley Hatları (Ab-ı Hayat Enerjisi)

10 Eylül 2021 Cuma, 10:01

Son zamanlarda çok popüler olan araştırma konularından bir tanesi' de Ley Hatları' dır.

Öyle ki, yapılan araştırmalarla ortaya çıkan bilgiler çok şaşırtıcıdır.

İlk Çağ'dan itibaren insanlar yaşam alanı seçimlerinde doğal su kaynaklarına yakın olması, gıda bolluğu, iklim koşulları, askeri açıdan stratejik öneme sahip olması, bereketli topraklar, ticaret ağları vb. gibi bir çok kriter belirlemiştir.

Bu kriterler ışığında seçtikleri alanlar farklı medeniyetler tarafından farklı zamanlarda birçok kez tercih edilmiştir.

Bu şekilde ortaya höyükler, ören yerleri, antik yaşam alanları çıkmıştır.

Fakat acaba bu sebeplerin dışında birbirlerinden bağımsız insanların bu yerleşim yerlerini tercih etmelerinde bizim bilmediğimiz başka bir sebep daha olabilir mi?

Sorunun cevabını açıklamadan önce Ley Hatları nedir?

Kısaca bahsedeyim.

Dünyamızda ve çevremizde gördüğümüz her şey fiziksel boyutu dışında, bir enerjiye sahiptir.

Kutup dairelerinin manyetik enerjisi vardır.

Hücre çekirdeğimizde bulunan proton ve nötronlar birer enerjidir.

Jeoerji, Bioenerji, Kinetik Enerji, Ruhsal enerji (yaşam enerjisi) vb. enerjiler çeşitliliğin bazılarıdır.

"Ley Hatları" ise Dünya'nın çekirdeğindeki yüksek ısı sonucu oluşan, konveksiyonel akımlardan ve dünyanın manyetik alanından beslenen gizemli bir enerji damarıdır.

Bu enerjinin takip ettiği hatlar Dünya'yı, örümcek ağı gibi sarmaktadır.

Ley Hatlarının isim babası İngiliz Arkeolog Alfred Watkins'dir.

Roma yolları ve güzergâhları ile ilgili yaptığı araştırmalarda tüm yerleşim yerlerinin veya antik kalıntıların aynı hat üzerinde yer aldığını keşfetmiştir.

Kadim medeniyetler de bu hatlardaki enerjiye, yaşam enerjisi (Abı-ı Hayat) denilmiştir.

Çinliler ise bu hatları Dragon (Ejderha) yolları olarak isimlendirmişlerdir.

Ley Hatları, yıldızlardaki, gezegenlerdeki, güneşteki, yeryüzünün derinliklerindeki ve tüm evrendeki enerjileri alıp dünyaya, dünyadaki enerjileri de evrene yayar.

Geometrik şekiller (eşkenar üçgenler- altıgen örüntüler) ve güzergâhlar oluşturan bu enerji hatlarının birbirleriyle kesiştiği noktalarda çok büyük enerjiler açığa çıkar.

Ruhsal ve sezgisel yetiler ile algılanabilen enerji, iyi enerji (pozitif) ve kötü enerji(negatif) olarak sınıflandırılmaktadır.

http://1.bp.blogspot.com/-2GMadCXahjo/VUy51_fJCwI/AAAAAAAAAx4/ZFNV1-moAq8/s1600/ley%2Bhatlar%C4%B1.jpg

Sezgisel ve duyusal olarak çok daha bilgili ve yetenekli olan insanlar çok eski devirlerden beri bu enerji hatlarını kullanıyorlardı.

Açığa çıkan (Ab-ı Hayat ) enerjisinden yararlanmak için eski toplumlar önemli yapılar tapınaklar, mabetler ve önemli mimari eserleri hatların üzerine yapmışlardır.

http://4.bp.blogspot.com/-hFyFpwi_V64/VU-tDoO13fI/AAAAAAAAAyc/HfodAliJICw/s1600/leyy.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-7HcsbYrSWIc/VU-tDrDQMxI/AAAAAAAAAyg/x9s9-X8Pd0E/s1600/leyyyy.jpg

KADİM UYGARLIKLAR | Koşulsuz Sevgi C:\Users\Tugba\Desktop\indir.jpg

Bu eserlere ve kültürel zenginliğe baktığımızda Dünya'nın hiçbir yerinde bulunmayan zenginliği, Anadolu topraklarında görmekteyiz.

İnsanların sürekli üst üste bu coğrafyaya yerleşmeleri ve terk etmemelerinin en büyük sebebi yaşam enerjisinin çok fazla olmasıdır.

Yaşam enerjisinin günümüzde normal insanlar tarafından da fark edilen önemli şehirlerinin başında Bursa gelmektedir.

Bursa'ya turistik amaçlı gelen tüm insanlar, bu şehrin manevi enerjisinin çok yüksek olduğundan ve sakinleştirici özelliğinin bulunduğundan bahsetmektedir.

Ley hatları ve Yaşam enerjisi konularını bilmeyen ve bu enerjiden nasıl yararlanmamız gerektiğinin bilgisi, günümüz insanlarında pek yokken, insanlar sezgileri ve duyguları yoluyla bu enerjiyi hissetmektedirler.

Açığa çıkan bu enerjinin insanlar tarafından hissedilmesinin en büyük sebebi Bursa'nın ve özellikle Uludağın tam üzerinden geçen bir Ley Hattı'nın bulunmasıdır.

Ley Hatlarından salınan enerji akışı piramit şeklindeki dağlarda yukarı doğru aktığından, dağ zirveleri yüksek frekanslar içerir.

Tam olarak Olympos (Uludağ) Ab-ı Hayat (yaşam) enerjisi açısından çok yoğundur.

Mithra kültünün tapınımının olabileceğini düşündüğüm Uludağ'da, Roma döneminde birçok kilise yapılmıştır.

Osmanlı Dönemi'nde de, âlim kişilerin ve bu enerji bilgisine sahip olan zatların inzivaya çekildiği alanlar mevcuttur.

Hatta dağın eski isimlerinden biri'de Keşiş Dağı'dır.

Etrafımızdaki pozitif yaşam enerjilerinin yaşayan tüm insanlara şifa vermesini dileyerek konuyu burada sonlandırıyorum.